Log in

Heeft België een democratisch probleem?

Het gaat niet al te best met de democratie in dit land. Tenminste als we kijken naar de zwakke positie van de parlementen en de afwezige vertegenwoordiging van de overkoepelende Belgische politieke gemeenschap. Federalisme en democratie hebben een moeilijke verhouding in België, en haalbare pistes tot verzoening liggen niet voor de hand.

DE WETSTRAAT

It's all about solidarity, stupid!
Peter Thijssen en Pieter Verheyen
De krant regeert het land
Julie Sevenans
Heeft België een democratisch probleem?
Peter Bursens en Petra Meier

Naar goede gewoonte werden de resultaten van de provincieraadsverkiezingen doorgerekend naar het federale parlement. Hoe zou de Kamer samengesteld zijn indien er op 14 oktober 2018 federale verkiezingen geweest waren? Los van de grote versnippering en onderlinge machtsverhoudingen werd vastgesteld dat Vlaanderen nog steeds (centrum)rechts kleurt en Wallonië (centrum)links. Voor N-VA was dit opnieuw de aanleiding om te argumenteren dat België twee democratieën herbergt; voor ons de aanleiding om de staat van de democratie in België onder de loep te nemen. Wat is het effect van de wijze waarop de Belgische federale structuur georganiseerd is op de kwaliteit van het...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 9 (november), pagina 45 tot 50