Abonneer Log in

Alle tags

democratie

Stemrecht voor 16-jarigen: vloek of zegen voor de democratie?
Stemrecht voor 16-jarigen kan zorgen voor een boost in de politieke interesse, het politiek vertrouwen en de politieke betrokkenheid van jongeren.
Ruth Dassonneville
mei 2024
Donau-blauwdruk voor een autoritaire staat
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De illiberale omwenteling in Hongarije is al sinds 2010 aan de gang en het Donau-draaiboek van Viktor Orbán wordt ondertussen duchtig gekopieerd.
Jérémy Celen
mei 2024
Wat denkt de publieke opinie over het cordon sanitaire?
De houding over het cordon is een strijd tussen twee opvattingen over democratie: ligt de nadruk op volkssoevereiniteit of op de principes van de rechtsstaat?
Daniël Spruit, Koen Abts en Bart Meuleman
februari 2024
opinie
Hoe kunnen we ons verweren tegen uiterst rechts?
We moeten veel dieper nadenken over voor wie het politieke systeem werkt en voor wie niet.
Cas Mudde
februari 2024
Het cordon sanitaire in de balans: tussen strategie en democratische principes
Wat is de beste strategie om de omvang van radicaal-rechts in te perken? En kan een democratie tolerant zijn tegenover intolerantie? Hierover zijn Vlamingen erg verdeeld.
Koen Abts
februari 2024
De weerbare democratie als antwoord op politiek extremisme
Ondemocratische ideeën moeten gehoord kunnen worden, maar mogen zich niet vertalen in het beleid. Het democratische proces moet steeds als een filter fungeren.
Stefan Rummens
februari 2024
opinie
Weg met het alarmisme over de emocratie
Emoties zijn niet tegengesteld aan de rede, maar net deel van ons redelijk instrumentarium.
Martha Claeys
oktober 2023
Vrije meningsuiting: te belangrijk om absoluut te zijn
Volgens Bart De Wever en Mark Elchardus wordt de vrije meningsuiting bedreigd door canceling, censuur en zelfcensuur, maar ze springen zelf losjes om met feiten.
Jef Verschueren
oktober 2023
SLAPPs: een gevaar voor de democratie
Steeds meer kritische stemmen worden belaagd met SLAPPs, intimiderende rechtsprocedures tegen actiegroepen, journalisten en academici.
Dirk Voorhoof
oktober 2023
Mag er nog sociaal overleg en syndicale actie zijn?
Het is zorgwekkend hoe vandaag het sociale onderhandelingskader wordt afgebouwd en het gebruik van syndicale macht wordt beperkt.
Rik Vancoillie
oktober 2023
Hoe Conner Rousseau in het vizier van extreemrechts kwam
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De mainstream media hebben de geruchten die via extreemrechtse websites de wereld werden in gestuurd, publiek gemaakt. Daarmee hebben ze de fundamenten van de democratie geraakt.
Ico Maly
juni 2023
Waar ligt die kloof tussen burger en politiek precies?
De echte kloof ligt tussen staat en samenleving. Ze zal dan ook niet vanuit de partijen zelf, maar vanuit een maatschappelijk alternatief moeten worden gedicht.
Eric Corijn
april 2023
Het parlement waar geluisterd wordt
We moeten het parlement hertekenen tot een huis waar 'democratisch geluisterd' wordt, met een nieuw model van groepsvertegenwoordiging.
Karen Celis
april 2023
column
Europa biedt ons het beste perspectief voor de toekomst
(column, niet verschenen in het magazine)
Betere Europese samenwerking kan het vertrouwen van de burger in de democratie op lange termijn herstellen.
Kathleen Van Brempt
maart 2023
Wat we kunnen doen aan politiek cynisme
Er is een hoge nood aan coöperatie, authenticiteit en parler vrai over de problemen die mensen bezighouden.
Alain Van Hiel
februari 2023
opinie
Waar is het algemeen belang in de partijpolitiek?
Ik lees het nieuws en kan mijn politieke walging niet meer voor mezelf houden.
Linde Nuyts
februari 2023
column
Een burgerdemocratie lost ook niet alles op
(column, niet verschenen in het magazine)
Het volkspopulisme op rechts werd op links gepareerd met het burgerpopulisme, maar dat is een even kaduuk en uitgewoond verhaal.
Rudi Laermans
oktober 2022
Vorm onze gemeentehuizen om tot burgerhuizen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Gezelligheid kan het historisch lage vertrouwen in democratie verhogen. Dat begint op lokaal niveau, waarbij het Deense concept hygge en het gemeentehuis een centrale rol kunnen spelen.
Jordy Kunnen
juni 2022
Jongeren vertrouwd maken met de politiek
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is een challenge over partijen heen om jongeren te betrekken bij de politiek, in plaats van hen weg te zetten als 'niet geïnteresseerd'.
Hafsa El-Bazioui
juni 2022
Rusland bewijst het: autocratie rust op rotte pijlers
Dictaturen zijn doorgaans rot en dysfunctioneel, maar juist daarom niet minder gevaarlijk.
Alex Van Steenbergen
mei 2022
Populisme: xenofobie of machteloosheid?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een waarschuwing in populistische tijden: wie blind is voor de kloof, kan diep vallen. Reactie op Anton Jäger en Annelien De Dijn.
Ursus Eijkelenberg
mei 2022
Reset und kein Ende
Voor Mark Elchardus is nationalisme een bondgenoot om tot een rechtvaardige internationale orde te komen. Hij heeft de Duitse geschiedenis niet goed begrepen.
Marc Le Bruyn
maart 2022
Afkicken van digitale duimpjes en hartjes
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoe wordt de politieke partij weer een plek voor ontmoeting en nieuwsgierigheid?
Kristof Calvo
maart 2022
Met 'Reset' spreekt mijn sociaaldemocratisch hart
Nationaal-socialisme is geen socialisme, maar elk succesrijk socialisme is democratisch én nationaal geweest.
Mark Elchardus
februari 2022
column
Het diepe wantrouwen tegenover onze libe­rale democra­tie
(column, niet verschenen in het magazine)
Het vrijheidskonvooi was geen succes, maar we reageren best niet al te spottend op de 'deplorables' die hun onbehagen steeds zichtbaarder naar buiten brengen.
Dominique Willaert
februari 2022
De weg naar meer democratisch bestuur in de onderneming
Als werknemers uitgesloten blijven van de besluitvormingsprocessen in ondernemingen, dan zullen hun belangen nooit een echte stem krijgen.
Julie Battilana en Isabelle Ferreras
januari 2022
België en Nederland kunnen van elkaar leren
Is Nederland het gidsland inzake democratisch functioneren en België het kneusje? Dat is te gemakkelijk. We moeten het beste van de twee landen optellen.
Kristof Calvo
november 2021
We zijn democratischer dan we denken
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Afscheid van Ronald Inglehart, 's werelds meest geciteerde sociale wetenschapper. "In feite evolueren heel veel samenlevingen naar het model van de Scandinavische landen, met grote nadruk op gendergelijkheid & solidariteit."
Marc Hooghe
juni 2021
column
De 'Andere' fundamenteel leren begrijpen
(column, niet verschenen in het magazine)
In elke straat, dorp en stad moeten we de moed opbrengen om niet langer geborgenheid en onderdak te zoeken bij gelijkgezinden.
Dominique Willaert
juni 2021
Hoe technologie en politiek verweven zijn geraakt
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Zijn sociale media het betonrot in de fundamenten van onze democratie?
Tom De Blende
februari 2021
De homo­genisering van twee blokken
België als optelsom van twee democratieën? Deze karikaturale voorstelling stemt niet overeen met de Belgische realiteit.
Vincent Scheltiens
februari 2020
Energie­democratie for the many
Labour wil zes grote energiebedrijven nationaliseren en tegen 2030 een netto nuluitstoot verwezenlijken.
Dries Goedertier
oktober 2019
Magere middenklasse, magere democratie
Het aandeel van werknemers met een laag of gemiddeld vaardighedenpatroon in de middenklasse daalde met meer dan 20% op tien jaar tijd.
Lars Vande Keybus
januari 2019
Autoritaire praktijken gaan om meer dan populistische leiders
We moeten ons niet blindstaren op het karakter van Orbán of Trump. Autoritaire praktijken komen niet enkel voort uit sterke leiders aan de top.
Marlies Glasius
december 2018
opinie
Hou de communautaire doos van Pandora dicht
Ondanks de welkome verbreding van het enge communautaire debat, zitten weinig mensen te wachten op een nieuwe staatshervorming in 2019.
Niels Morsink
november 2018
Heeft België een democratisch probleem?
Federalisme en democratie hebben een moeilijke verhouding in België, en haalbare pistes tot verzoening liggen niet voor de hand.
Peter Bursens en Petra Meier
november 2018
De krant regeert het land
Veel politieke initiatieven komen voort uit mediaberichtgeving, terwijl die media volgens een fundamenteel andere logica opereren dan hoe politiek zou moeten werken.
Julie Sevenans
november 2018
edito
Pleidooi voor meer democratie in de economie
Economische democratisering zou een veel radicalere beleidskeuze zijn dan een vermogensbelasting.
Wim Vermeersch
juni 2018
Het juiste bericht, bij de juiste persoon
Subtiele algoritmes zijn er in geslaagd de politiek in haar huidige vorm te veranderen. Een partij kan niet meer zonder de Dataïst, die het juiste bericht op het juiste moment bij de juiste persoon krijgt.
Jurgen Masure en Candice Douret
januari 2018
V, de kracht van verankering!
Tom Schamp
oktober 2017
Is het einde van de democratie in zicht?
Els Witte
oktober 2017
edito
In de bres voor de partijpolitiek
Carl Devos
oktober 2017
Hoe we het populisme kunnen keren
Mil Kooyman
februari 2017
Het 'glijdende' mandaat van Joseph Kabila
Pieter-Jan Hamels en Bogdan Vanden Berghe
november 2016
Weg met de utopie, leve de democratie!
Patrick Loobuyck
januari 2016
Hoe rijk zijn onze partijen?
Jef Smulders en Bart Maddens
december 2014
De markten temmen
Luc Huyse
mei 2014
Vóór burgerdeliberatie
Manu Claeys
november 2013
Arabische Lente onder druk
Bilal Benyaich
februari 2013
Van stemmen naar praten: het ideaal van de deliberatieve democratie
Didier Caluwaerts
november 2011
Van twee democratieën naar geen democratie?
Thomas Decreus
maart 2011
Naar een 'democratisch marktsysteem'?
Walter Van Dongen
juni 2008
edito
Grenzen blijven doorbreken
Patrick Vander Weyden
januari 2008
Interne democratie en open partijwerking
Patrick Vander Weyden
november 2007
De truc met het volk
Kris Deschouwer
november 2005
Het recht op geluk
Hans Bonte
maart 2005
edito
De ideologie van 100 vragen
Carl Devos
maart 2005
Legitimering van een democratie in ademnood
Bernard Hubeau
maart 2004
Links verzet heruitvinden in postmoderne tijden
Jenny Walry
december 2003
edito
10 jaar Samenleving en politiek
Koen Raes
december 2003
Globale democratie in een globale wereld
Jenny Walry
oktober 2002
Democratie, overal en voor iedereen
Siska Germonpré
oktober 2002
Het verenigingsleven en een democratische politieke cultuur
Marc Hooghe
december 2001
edito
Meer dan ooit democratische globalisering
Luc Vanneste
oktober 2001
Zaak Lumumba: archieven ten dienste van de democratie?
Juul Verhelst, Johan Vannieuwenhuyse, Hilde Van Ongevalle, Patrick Van den Nieuwenhof, Koenraad Seys, Frankie Schram, Inge Schoups, Frank Scheelings, Griet Maréchal, Véronique Laureys, Betty Hoornaert, Karel Degryse en Lut Aerts
juni 2001
Wat is er aan de hand met onze democratie?
Jan Van Duppen
april 2001
Porto Alegre: een experiment in democratie
Rob Devos
april 2001
Kleine verhalen en geen grote
Jan Blommaert
april 2001
Zwakte van de liberale democratie
Godfried Geudens
december 2000
Verbod op extreemrechts in Duitsland?
Heribert Prantl
november 2000
Oude wijn in nieuwe vaten?
Karen Celis
november 2000
Democratisering van de cultuur door grotere publieksparticipatie
Olga Van Oost
oktober 2000
De stijl van de rechtsstaat
Koen Raes
oktober 2000
Dansen op het slappe koord
Carlos Theus
oktober 2000
edito
Gebrek aan politiek fatsoen
Bob Van den Broeck
september 2000
Pleidooi voor een nieuwe politieke mediacultuur
Nico Carpentier en Bart Cammaerts
mei 2000
edito
De democratie beschermen, kan dat democratisch?
Koen Raes
mei 2000
edito
Oefening in democratie
Luc Vanneste
april 2000
Prutsen in de marge
Jo Buelens
maart 2000
Rol en functie van de nieuwe Belgische Senaat
Hilde De Haseleer
februari 2000
De WTO na Seattle
Albert Van Maelbeek
februari 2000