Log in

De electorale strijd om de middenklasse

Binnen Europa heb je statistieken over van alles en nog wat. Onlangs was ik met de studenten een hele hoop cijfers over Europese landen aan het doorploegen. Aan de ene kant weten we voor elk land hoeveel immigranten er zijn, hoeveel mensen niet de nationaliteit hebben en hoeveel asielzoekers er worden opgevangen. Aan de ander kant zijn er cijfers over werkloosheid, criminaliteit, vertrouwen, politieke participatie, levenskwaliteit, welbevinden, levensverwachting, enzovoort. Als je die berg cijfermateriaal doorneemt, is de enig mogelijke conclusie dat er geen enkel verband is tussen migratie en levenskwaliteit, hoe je dat ook definieert. In het seminarie was de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 52 tot 55