Log in

Migrantenondernemers in België: een succesverhaal?

Sinds de aanvang van het millennium valt migrantenondernemerschap niet meer weg te denken uit het beleid rond migratie, integratie, ondernemen en de arbeidsmarkt. Migrantengroepen tonen steeds meer ondernemingszin, al geraakt de kloof met Belgen (nog) niet helemaal gedicht. De al dan niet positieve impact van ondernemen op socio-economische integratie en sociale mobiliteit hangt echter heel erg af van de afzonderlijke situatie. Toch zijn er hoopvolle signalen van oudere migrantengroepen die de etnische enclave achter zich hebben gelaten en zijn toegetreden tot de middenklasse.

WAAR GAAT GIJ HEEN, MIDDENKLASSE?

Wie is de middenklasse en wat denkt ze?
Koen Abts, Bart Meuleman en Marc Swyngedouw
De valse stabiliteit van de middenklasse in België
Matthias Somers
Magere middenklasse, magere democratie
Lars Vande Keybus
Migrantenondernemers in België: een succesverhaal?
Kevin Van Hove
De precarisering van de creatieve middenklasse
Pascal Gielen
De middenklasse, een vormeloze verzamelterm
Maarten Hermans
Het populisme van een middenklassenrevolutionair
Jean-Marie De Baene
De electorale strijd om de middenklasse
Marc Hooghe
Zonder geëngageerde middenklasse geen ecologische transitie
Dirk Holemans

Sinds de vroege jaren 1980 worden in vele ontwikkelde economieën kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandige arbeid beschouwd als een panacee om competitiviteit, economische groei, werkgelegenheid, innovatie en flexibiliteit te stimuleren (Kloosterman, 2003:167). Op de Europese Raad van maart 2000 beslisten de staats- en regeringsleiders van de toenmalige EU15 om de prestaties van de EU te verbeteren op het gebied van werkgelegenheid, economische hervorming en sociale cohesie, in een poging om zo beter gepositioneerd te staan in een postindustriële economie. Het aanmoedigen van ondernemen werd een kerndoelstelling van de EU.

In de marge valt op dat, terwijl het toenemende ondernemende...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 34 tot 39