Log in

De precarisering van de creatieve middenklasse

Dat het neoliberalisme zowel gemeenschappen als vakbonden wantrouwt, is ondertussen een welgekend feit. De provocerende uitspraak van Margeret Thatcher dat er 'niet zoiets bestaat als een samenleving' liep in de jaren 1980 alvast in de pas met het ondermijnen van arbeidersbewegingen en vakbonden. Terwijl in het Verenigd Koninkrijk de strijd werd aangegaan met de mijnwerkersvakbonden, brak in de Verenigde Staten president Ronald Reagan de staking van de verkeersleidersbond PATCO (Harvey, 2005: 25). Of het nu gaat om arbeiders- of middenklassenorganisaties (zoals PATCO), het zogenaamde neoliberalisme heeft het bijzonder moeilijk met alle vormen van collectieve zelforganisatie.

REPRESSIEF LIBERALISME

De historische...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 41 tot 46