Log in

Het populisme van een middenklassenrevolutionair

De middenklasse is in de eerste plaats een wetenschappelijk begrip. Al blijft het ook in de wetenschappelijke literatuur vaak een diffuus begrip. Een mogelijke invalshoek is de beschrijving en analyse van de middengroepen op de arbeidsmarkt. De focus ligt dan op de positie van de middengeschoolden. Onderzoek toont aan dat die groep bij ons al bij al vrij stabiel blijft, maar wel bedreigd wordt door de digitalisering. Vaak verrichten de middengeschoolden immers meer routineuze taken, zoals administratieve taken, die het voorwerp zijn van automatisering.

Maar de meest gangbare wetenschappelijke benadering van de middenklasse is gebaseerd op inkomensverdeling. We hebben het...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 52 tot 55