Abonneer Log in

Alle tags

Vlaamse regering

column
Hef uw lui gat op, Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
De regering-Jambon doet precies het omgekeerde van wat nodig is om haar grootste ambitie waar te maken: de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80%.
Maxim Veys
februari 2024
column
De Septemberverklaring die er jaren geleden al had moeten liggen
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe mooi de woorden ook mogen zijn, het feit blijft dat de gewone Vlaming erop achteruitgaat, en deze regering werkt voor een klein deel van de bevolking: de hoge middenklasse.
Maxim Veys
september 2023
column
Schaam u, Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
De inwoners van Vlaanderen hebben recht op een regering waar ze kunnen op rekenen, niet één waar ze moet blijven op wachten.
Maxim Veys
april 2023
opinie
Het grote decentralisatieplan van de Vlaamse regering
De burger is steeds meer overgeleverd aan lokale keuzes en een ontmantelde centrale overheid. Dat is onrechtvaardig.
Steven Rommel
april 2023
opinie
Daar is de privatisering van de Vlaamse ouderenzorg weer
Immo Somers verkoopt de zorg aan vastgoedfondsen en multinationals.
Dries Goedertier
december 2022
column
Een koude Vlaamse huisvader
(column, niet verschenen in het magazine)
Extra inkomsten niet investeren als het moeilijk gaat in het gezin, is dat goed huisvaderschap?
Caroline Copers
november 2022
Gevraagd: een fundamentele herziening van het Groeipakket
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het huidige systeem is gewoon niet geschikt om in crisistijden mensen gericht te ondersteunen, en ook in normale tijden is het niet doelmatig genoeg in de strijd tegen armoede.
Wim Van Lancker
september 2022
column
Ons hart en verstand staan in de uitverkoop
(column, niet verschenen in het magazine)
De diepe crisis in kinderopvang en onderwijs tonen hoe schrijnend de Vlaamse regering het daglicht negeert en naliet die crisis te ontwijken.
Celia Groothedde
oktober 2021
Hoe we de wachtlijsten kunnen wegwerken zonder extra budget
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Laten we met de kam gaan door de zaken die we nu als overheid subsidiëren en overheidsmiddelen herschikken.
Ignace Leus
oktober 2020
tot slot
Rechtvaardig voor Vlaanderen
N-VA wringt het klimaatvraagstuk in het nationalistische schema van 'Vlaamse transfers' naar Wallonië (en Polen) die 'onze welvaart' ondermijnen.
Dries Goedertier
maart 2020
Sluipmoord op de open ruimte
Ruimtelijke ordening werd herleid tot zoveel mogelijk vergunningen afleveren en achterpoortjes wijd openzetten, zodat de uitzondering weer de regel werd en wie geld heeft zijn gang kan gaan.
Guy Vloebergh en Peter Renard
september 2019
Groeten uit de Westhoek
Of de stedelijke agenda van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bijdroeg aan de opkomst van Vlaams Belang kunnen we niet hard maken. Maar de gelijkenissen zijn wel opvallend.
Tom Coppens en Mieke Nolf
september 2019
Voorbij de progressieve verwarring
Thema’s van kwaliteit en kennis kunnen niet aan conservatieven worden overgelaten, maar vragen om een sociaaldemocratische visie.
Dirk Van Damme
mei 2019
Stop de versnippering in het hoger onderwijs
Laten we de beschikbare middelen efficiënter inzetten. Dan kunnen we hoger onderwijs zelfs kosteloos aanbieden.
Jan Van Hee
mei 2019
Mijn school op ’t Kiel
‘Leerkrachten werken 22 uur per week en hebben veel vakantie’. Een les uit de praktijk.
Angelique Corné
mei 2019
Lessen uit Finland
Finland wordt wel eens het beste onderwijsland van Europa genoemd. Wat kan Vlaanderen leren van de Finse scholen?
Kris Van den Branden
mei 2019
Jaouad is wat men noemt ‘laagopgeleid’
Jaouad zorgt dat mensen het warm hebben. Hij doet wat de meeste mensen zelf niet kunnen omdat het hun petje te boven gaat.
Bert Roos
mei 2019
Hoe we koploper in voorschoolse voorzieningen worden
Het is niet langer aanvaardbaar dat wie met de jongste leeftijd werkt, het minst betaald wordt.
Michel Vandenbroeck, Brecht Peleman en Katrien Van Laere
mei 2019
edito
Geen N-VA’er op Onderwijs
Onderwijs is wellicht de lastigste Vlaamse portefeuille, maar tegelijk ook veruit de belangrijkste.
Wim Vermeersch
mei 2019
edito
De les van 2009 voor sp.a
Opletten met N-VA, zelfs al komt ze met een ‘mooi aanbod’.
Wim Vermeersch
februari 2019
Zou u opnieuw 'ja' hebben gezegd?
Wouter Hillaert
januari 2017
Onderwijsbeleid in de marge
Mieke Van Houtte
januari 2017
Met een hometrainer de Ventoux op
Elke Van den Brandt
januari 2017
Maak ons trots op Vlaanderen
Pieter De Gryse
januari 2017
Hier komen de plannen
Bram Claeys
januari 2017
De kloof tussen de praktijk en de voornemens dichten
Tom Coppens
januari 2017
De armoede vervloeken
Danielle Dierckx
januari 2017
Bilan: 0 tripartiete akkoorden
Caroline Copers
januari 2017
Asfalt en autobrij
Manu Claeys
januari 2017