Abonneer Log in

Klimaatgetreuzel

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 68 tot 72

Het Vlaams regeerakkoord is nogal tegenstrijdig vanuit milieu-oogpunt. Aan de ene kant zien we lovenswaardige engagementen voor meer natuur, vergroening van de landbouw en kernversterking. Aan de andere kant wordt de grootste bedreiging voor de biodiversiteit – de klimaatverandering – onvoldoende aangepakt. De trendbreuk die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen binnen dit en een paar decennia naar nul te herleiden, blijft uit.

HET VLAANDEREN VAN JAMBON I

Waar zijn de armoede­doelstellingen?
Wim Van Lancker
Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?
Sien Winters
Iedereen aan de bak?
Caroline Copers
Excelleren door te segregeren
Marino Van Moortel
Motie van wantrouwen
Ann Vermeulen
Gelijke of gemiste kansen?
Els Keytsman en Maarten Huvenne
Hoe men tweederangsburgers creëert
Herwig Verschueren
Gezondheid als individuele Vlaamse plicht
Evelyne Hens
Minister van Propaganda
Robrecht Vanderbeeken
Klimaatgetreuzel
Sara Van Dyck

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wil met Vlaanderen tot de Europese top behoren en kijkt daarvoor naar het Noorden. Dat zou goed nieuws moeten zijn voor het klimaatbeleid: de maatregelen die Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen vooropstellen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn van Europees topniveau. Jammer genoeg kijkt deze regering net op dat vlak de andere kant uit.

In het licht van het klimaatakkoord van Parijs wil Europa een pad uittekenen naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Een doelstelling die onze noorderburen voluit steunen en doorvertalen naar hun eigen beleid. De regering-Jambon mikt echter slechts op 'minstens 80%' minder emissies...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 68 tot 72