Abonneer Log in

Alle tags

klimaat

column
Waarom klimaat geen thema was tijdens de verkiezingen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het lijkt erop dat extreemrechts en neoliberalen elkaar versterkt hebben, die elk baat hebben bij aanvallen op de ecologische beweging.
Dirk Holemans
juni 2024
Kan het Europees klimaatbeleid ook deze crisis overleven?
De strijd tegen de klimaatcrisis was topprioriteit in het Europees beleid, maar de aanloop naar de verkiezingen van 2024 geeft een heel ander signaal.
Jana Gheuens
mei 2024
Hoe Zuhal Demir het Europese klimaatbeleid saboteerde
Relaas van hoe het nationaal klimaatbeleid in de voorbije vier jaar is vastgelopen door electorale profilering vanuit de Vlaamse regering.
Mathias Bienstman
mei 2024
edito
Voorbij een biefstuk-wij tegen een soja-zij
De existentiële transitie waar we voor staan, moet voer zijn voor wilde, monumentale politiek. Niet voor grijsgedraaide dooddoeners.
Yelter Bollen
januari 2024
Plan van de Transitie
De sociale verzorgingsstaat is van onschatbare waarde om de nieuwe sociale en ecologische uitdagingen aan te kunnen, maar verbouwing is nodig.
Bea Cantillon en Marek Hudon
januari 2024
opinie
Ons recept voor een futureproof auto-industrie
De ingrediënten zijn een ambitieus industrie- en klimaatbeleid, stevige loon- en arbeidsvoorwaarden en respect voor het sociaal overleg.
Wim Careel
januari 2024
Hoe we kunnen bloeien zonder groei
De groeidwang staat niet in steen gebeiteld. We kunnen onze economie anders en beter vormgeven.
Jonas Van der Slycken
januari 2024
Hoe we de transitie kunnen financieren
Een rechtvaardige transitie financieren is systemisch, haalbaar en betaalbaar.
Josefine Vanhille
januari 2024
Groene jobs, goede jobs?
Het debat over een ‘rechtvaardige transitie’ gaat te weinig over arbeid en werknemers. We moeten een betere planeet verbinden met beter werk.
Sacha Dierckx
januari 2024
tot slot
Geen beter moment om geboren te worden dan 2024?
Het minder begoede volk moet niet panikeren. De toekomst is zonnig. En als het te warm wordt passen we ons, volgens de eminente Maarten Boudry, wel aan.
Geert Mareels
januari 2024
De worsteling van Groen met het klimaatthema
De verhoogde aandacht voor energie en klimaat maakt dat Groen niet langer de enige eigenaar is van het klimaatthema. En dat is een probleem voor de partij.
Zeljko Poljak
januari 2024
'Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar.' Een realitycheck
De begrippen 'haalbaar' en 'betaalbaar' worden vandaag misbruikt om een écht ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te ondermijnen.
Karel Pype
januari 2024
Maak FPIM doorgedreven duurzaam
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is hoog tijd dat de financiële arm van de overheid haar mouwen opstroopt en werk maakt van een sociaal rechtvaardige klimaattransitie.
Karel Pype
juli 2023
Bouw de veestapel af
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een gecoördineerd beleid voor de afbouw van de veestapel is noodzakelijk en dringend. Voor het klimaat, voor het milieu, voor de biodiversiteit en voor onze gezondheid.
Wannes Keulemans
juli 2023
boekbespreking
Er is leven na de groei
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Paul Schenderling bouwt zijn argumentatie op rond een 'kernmaatregel': een eerlijke milieuheffing op consumptie, in combinatie met een aanzienlijk lagere belasting op arbeid.
Jurgen Masure
mei 2023
column
De kwalijke framing van het Europees klimaatbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Zuhal Demir zet zich graag af tegen het Europees klimaatbeleid en werpt zich op als de verdediger van de belangen van de Vlaming. Maar daarbij geeft ze u bewust niet het hele plaatje mee.
Kathleen Van Brempt
april 2023
Tussen klimaatontkenning en klimaatrealisme: hoe groen is Vlaams Belang?
Wat zou een eventuele regeringsdeelname van Vlaams Belang kunnen betekenen voor het klimaatbeleid?
Jasper Praet
maart 2023
Hoe klimaatverandering en ongelijkheid elkaar versterken
Klimaatverandering en ongelijkheid zijn twee grote uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, met veel interactie tussen beide crisissen.
Arthur Apostel en Thomas Lebbe
maart 2023
Het grote taboewoord met een K
Joël De Ceulaer heeft ongelijk: het kapitalisme zal het klimaat niet redden. Het huidig economisch systeem bedreigt net onze toekomst.
Dirk Holemans
maart 2023
De bittere nasmaak van de COP27
De klimaattop COP27 eindigt met een uitkomst die de symptomen aanpakt, maar faalt in het aanpakken van de oorzaken.
Kiki Berkers
december 2022
Waarom ik burgerlijk ongehoorzame actie voer
Gaan we niet te ver, of net niet ver genoeg? Hét antwoord heb ik niet, maar één ding is zeker: het is een verantwoorde manier om je wanhoop om te zetten in hoop.
Jolien Paeleman
november 2022
column
De bittere nasmaak van COP27
(column, niet verschenen in het magazine)
COP27 eindigt met een uitkomst die de symptomen aanpakt, maar faalt in het aanpakken van de oorzaken.
Kiki Berkers
november 2022
Iedere halve graad telt
We denken nogal makkelijk: 'Ach, een half graadje meer of minder. We passen ons wel aan'. Maar de wiskunde is gruwelijk simpel.
Tine Hens
juni 2022
Kan de stad de wereld redden?
Stedelijke beleidsnetwerken bieden nog geen volwaardig alternatief voor het systeem van staten, en er zijn valkuilen.
Sam Taveirne en Ben Derudder
februari 2022
column
De oorsprong van onze klimaatcrisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Er woedt fel debat over de wortels van de klimaatcrisis. Want wie de ultieme oorsprong kan excaveren, kan ook boosdoeners identificeren, en wie weet zelfs oplossingen formuleren.
Wouter Ryckbosch
februari 2022
Don't look up: de antiklimaatlobby
De film 'Don’t look up' doet denken aan de exclusieve toegang die techno-miljardair Bill Gates heeft tot Ursula Von der Leyen.
Hans Van Scharen
januari 2022
Richtingwijzers voor een sociaal klimaatbeleid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Drie centrale take-aways uit de Herfstschool van Denktank Minerva en Reset.Vlaanderen.
Louise Hoon
december 2021
column
Verminder de veestapel met 24,8 miljoen eenheden
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in haar klimaatplan het terugdringen van de veestapel zelfs niet heeft overwogen.
John Crombez
november 2021
column
Centrale banken kunnen het klimaat redden
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom centrale banken het over kredietsturing moeten hebben als ze klimaatverandering ernstig nemen.
Hielke Van Doorslaer
oktober 2021
Progressieve politici, verenigt u rond de klimaatstaat
We moeten beleid ontwikkelen waarbij de vervuiler ondubbelzinnig betaalt en de opbrengsten gericht terugvloeien naar wie het echt nodig heeft.
Tom Meeuws
april 2021
Mensen in armoede geven wél om het milieu
Mensen in armoede zijn voor hun levensonderhoud en hun overleven afhankelijk van het land, van het bos, het water en de natuur.
Pieter Leroy
april 2021
redactie
Bill Gates is gruwelijk selectief
We mogen ons klimaatbeleid niet opofferen aan de Nirvana Fallacy: concrete vooruitgang afwijzen omdat je denkt dat de perfecte oplossing om de hoek schuilt.
Dirk Van Evercooren
april 2021
tot slot
De juiste oorlog voeren
Er komen andere crisissen op ons af. Wat we nu meemaken zal klein bier blijken ten opzichte van de klimaatcrisis.
Luc Vanneste
januari 2021
tot slot
Mammonlogen
Zowel politici als burgers lijken het bestrijden van een pandemie te behandelen alsof het over het verkeersreglement of hun belastingaangifte gaat.
Geert Mareels
november 2020
Is dit een klimaatregering?
De toon van Vivaldi is gezet, maar het lied nog niet gespeeld.
Lien Vandamme
november 2020
opinie
Veranker de lange termijn in de grondwet
Elke beleidskeuze moet worden afgetoetst aan randvoorwaarden met 2050-2100 als horizon.
Han Vandevyvere
september 2020
De weg naar een fossielvrij energie­systeem
De covid-19 pandemie zou wel eens een onverwachte deeltjesversneller kunnen zijn voor de energietransitie.
Thijs Van de Graaf
juni 2020
'Blijf in uw kot' is niet genoeg voor het klimaat
De vraag om klimaatinvesteringen centraal te zetten in de relance is geen overbodige luxe. Het is bittere noodzaak.
Mathias Bienstman
mei 2020
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
april 2020
Is België te complex voor een effectief klimaatbeleid?
Schuiven met bevoegdheden zal weinig veranderen zolang politieke partijen hopeloos verdeeld blijven omtrent meer ambitieuze klimaatdoelstellingen.
Claire Dupont
april 2020
tot slot
Eerst moeten er doden vallen
Ik vrees dat het voor het klimaat zal worden zoals voor corona.
Geert Mareels
april 2020
interview
'Non-klimaatbeleid is onbetaalbaar'
Denkt Zuhal Demir dat de bouw van een gigantische zeesluis op de Schelde of het afdammen van de hele Noordzee dan wél betaalbaar zal zijn?
Hans Bruyninckx
maart 2020
Klimaatgetreuzel
De 'noordelijke' klimaatambitie weerspiegelt de kansen en opportuniteiten die deze landen zien, en staat in schril contrast met het Vlaamse getreuzel.
Sara Van Dyck
november 2019
Waarom N-VA zo vijandig staat tegenover de klimaat­beweging
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De waarschuwing van Ben Weyts aan de spijbelende jongeren is geen geïsoleerde uitspraak, maar past naadloos in de rij klimaatsceptische uitspraken van een hele reeks N-VA'ers.
Jan de Zutter
oktober 2019
Greta vs. Jean-Claude
De Europese klimaatdoelstellingen verraden een eroderende consensus inzake de Europese klimaatambities. Een klimaatleider sleept zich voort.
Frederik De Roeck
april 2019
Waarom het klimaatdebat rechts in het defensief duwt
Door inhoudelijke voorstellen naar voren te schuiven, zal de links-rechtstegenstelling nog helderder worden.
Sacha Dierckx
maart 2019
opinie
Klimaatbeleid nu!
Belasten of subsidiëren? De klimaatuitdaging vraag krachtige actie op meerdere fronten.
Kevin Spiritus
maart 2019
Kernenergie, een geloof met veel belangen
België blijft de grootste nucleaire concentratie ter wereld in een zeer dichtbevolkt gebied.
Gilbert Eggermont
maart 2019
opinie
ECO4U? Doen!
Met green impact bonds kunnen we het energieverbruik van huizen verminderen zonder de bewoners op extra kosten te jagen.
Koen Schoors
maart 2019
opinie
Als het klimaat een bank was, was het al gered
Waarom we het over een ander monetair beleid moeten hebben.
Hielke Van Doorslaer
maart 2019
Spijbelende dokters voor een klimaat met koorts
De Europese doelstellingen zetten ons niet op koers. En zelfs aan die zwakke doelen kan België niet voldoen.
Sofie Defour
februari 2019
Hoe progressief is de groenblauwe as?
Het is een publiek geheim dat de ‘Calvo-flank’ een eerder economisch-liberale positie inneemt. Of flirt met groen liberalisme, zeg maar.
Pascal Debruyne
februari 2019
opinie
Dit is geen oorlog tussen ons en de politiek
Wij willen samenwerken. Dat beleidsmakers maar gebruik maken van wat wij aanreiken.
Anuna De Wever
februari 2019
Klimaatverandering? Det är en uppfinning!
Er is een bijzondere coalitie ontstaan tussen diegenen die de klimaatverandering ontkennen en de extreemrechtse partij Zweden Democraten in de Riksdag.
Martin Hultman
oktober 2018
project in de kijker
Klimaatzaak
Ignace Schops
november 2016
interview
'De geesten rijpen te traag'
Jos Delbeke (directeur-generaal Klimaatactie van de Europese Commissie)
december 2012
edito
Een nieuwe start na Kopenhagen
Anthony Giddens
maart 2010
interview
'Als we het oude systeem herstellen dreigt de catastrofe'
Wouter van Dieren (milieuactivist)
februari 2009
De klimatologische uitdaging
Jean-Michel Javaux
januari 2008
Klimaatcrisis eist onverwijld maatregelen
Peter Tom Jones
maart 2005