Abonneer Log in

Alle tags

justitie

column
Hallo, ministers van Justitie?
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is onaanvaardbaar dat slachtoffers van mensenhandel nog steeds moeten wachten op hun schadevergoeding.
Saskia Van Nieuwenhove
april 2022
column
Komt er eindelijk schot in de stilstand op justitie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De pas opgerichte commissie Mensenhandel in de Kamer komt geen dag te vroeg. Laat vooral de tienerslachtoffers van pooiers zelf een stem zijn in deze commissie.
Saskia Van Nieuwenhove
februari 2022
column
Gerechtspsychiater is een knelpuntberoep
(column, niet verschenen in het magazine)
Voor een meisje werd in oktober 2020 een gerechtspsychiater aangesteld, maar die is nog steeds niet opgeroepen. Daar klinkt: "Ik ben nog steeds niet betaald door justitie."
Saskia Van Nieuwenhove
oktober 2021
column
Vrouwe Justitia is niet kleurenblind
(column, niet verschenen in het magazine)
Als Zwart vrouwelijke Rechtenstudente kwam ik snel tot het besef dat neutraliteit niet bestaat in het recht.
Nozizwe Dube
april 2021
Brief aan de minister van Justitie
Zware straffen komen niemand ten goede komen, noch de dader, noch het slachtoffer, noch de samenleving.
Sonja Snacken en Kristel Beyens
november 2020
tot slot
Met alle Soedanezen, maar niet met den dezen
In de rechtszaal zijn de lachende portretten van de koning en de koningin vervangen door een scherm, met in helle letters: ‘De Uitvoerende macht ziet u!
Mil Kooyman
maart 2018
De afbraak van de hoogmis van Justitie
Gust Verwerft
januari 2017
Vijf principes voor een progressief veiligheidsbeleid
Tom Meeuws
februari 2016
Onevenwichten herstellen
Frederik Evers
januari 2010
De zaak-Dutroux: lessen over parlementair onderzoek en controle
Sofie Staelraeve
september 2004
Le gouvernement des juges: bedreiging van de democratie?
Fred Erdman
mei 2004