Log in

Waarom argumenten niet voldoende zijn

ZO WIN JE VANDAAG HET POLITIEKE GEVECHT

Jouw standpunten rusten op een stevig fundament van onbetwistbare feiten en vlijmscherpe logica. En dus zal, als je die feiten en die logica goed uitlegt, iedereen uiteindelijk wel inzien dat jij vanzelfsprekend gelijk hebt. Als je dat gelooft, vrees ik dat ik je moet teleurstellen. Argumenten zijn zelden de beste manier om iemand te overtuigen. De mens is nu eenmaal meer buik dan hoofd. En ja, dat geldt ook voor u, de SamPol-lezer.

ZO WIN JE VANDAAG HET POLITIEKE GEVECHT

Waarom argumenten niet voldoende zijn
Ruben Mersch
Die andere taalstrijd
Jan-Pieter Everaerts
Het juiste bericht, bij de juiste persoon
Jurgen Masure en Candice Douret
Wat vraagt u voor uw stem?
Philippe De Vries

Apen zijn links. Dat is de – ik geef toe – enigszins uitvergrote conclusie die je kan trekken uit een experiment van primatoloog Frans de Waal. De Waal had kapucijnaapjes geleerd om een eenvoudige opdracht uit te voeren. Ze moesten een steen teruggeven aan de onderzoeker, in ruil kregen ze dan een schijfje komkommer. Dat vonden die aapjes schijnbaar voldoende als loon. Tot de aapjes ontdekten dat andere apen voor hetzelfde werk beter betaald werden. Toen ze zagen dat sommige apen geen smakeloos stuk komkommer, maar wel een lekkere druif kregen weigerden ze verder mee te werken. De onderbetaalde apen...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 1 (januari), pagina 14 tot 18