Log in

Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?

De inkomensongelijkheid binnen landen is in heel de wereld toegenomen. Heel de wereld? Nee, een klein land blijft moedig weerstand bieden aan de ongelijkheidsgolf die iedereen lijkt te overspoelen. Welkom in België, waar de inkomensongelijkheid laag is, het overheidsbeslag hoog, en de buiken rond zijn. Maar is dit wel zo? Een blik op de voorbije 30 jaar leert alleszins dat de hogere inkomens meer zijn gestegen dan de lagere inkomens.

België, land van verborgen kloven

Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Wim Van Lancker
Onze vermogensverdeling? Alles kan beter
Sarah Kuypers
Koude woningen, koude overheid
Jill Coene
Ongelijk gezond en wel
Annick De Donder en Jan De Maeseneer
’t Is nog niet in de sacoche
Sofie De Graeve
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Ilse Mariën
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
Laat de sociale mix in scholen niet los
Mieke Van Houtte
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Michel Vandenbroeck

Op het eerste zicht wordt het rooskleurige beeld van België als paradijs van inkomensgelijkheid bevestigd door de cijfers. In de voorbije tien jaar is de Gini-coëfficiënt, een veelgebruikte maatstaf om ongelijkheid te meten, voor ons land stabiel gebleven op 0.26. In het gezelschap van de Scandinavische landen, Tsjechië, Slovakije en Slovenië behoren we daarmee tot de best presterende landen ter wereld.1 Bovendien herverdelen we veel om dat doel te bereiken: samen met Finland en Ierland wordt de inkomensongelijkheid in ons land met bijna de helft verminderd door de belastingen en uitkeringen. In een tijd waar velen zich het hoofd buigen...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 26 tot 34