Log in

Ongelijk gezond en wel

Mannen van 25 jaar met een diploma hoger onderwijs leven meer dan 18 jaar langer zonder grote gezondheidsproblemen dan mannen van die leeftijd zonder diploma. In dit land zijn we ongelijk gezond en wel. Een structureel beleid is noodzakelijk en kan gebaseerd worden op een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling: laten we pogen tegen 2030 de verschillen in gezonde levensjaren en in welbevinden naargelang de positie op de sociale ladder met 25% te verminderen.

België, land van verborgen kloven

Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Wim Van Lancker
Onze vermogens­verdeling? Alles kan beter
Sarah Kuypers
Koude woningen, koude overheid
Jill Coene
Ongelijk gezond en wel
Annick De Donder en Jan De Maeseneer
’t Is nog niet in de sacoche
Sofie De Graeve
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Ilse Mariën
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
Laat de sociale mix in scholen niet los
Mieke Van Houtte
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Michel Vandenbroeck

Er zijn variaties in gezondheid en welzijn tussen mensen en tussen groepen van mensen in functie van hun leeftijd, geslacht, genetische bagage, inkomen, toegang tot zorg en ondersteuning, woonplaats, beroep, opleidingsniveau, sociaal netwerk en eigen leefgewoontes. De determinanten van gezondheid en welbevinden zijn divers en kunnen alle leiden tot ongelijkheid.

De focus van deze bijdrage ligt bij de gezondheids- en welzijnsverschillen die samengaan met de sociaaleconomische positie van mensen (gemeten volgens opleidingsniveau en inkomen). Deze verschillen worden veroorzaakt en in stand gehouden door sociale processen zoals uitsluiting en armoede, en hebben dus een belangrijke oorzaak in de maatschappelijke structuren.ii

**HOOGGESCHOOLD...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 48 tot 54