Log in

Koude woningen, koude overheid

Energieongelijkheid is één van de meest verborgen kloven onder de oppervlakte en heeft vele gezichten. De Vlaamse overheid probeert werk te maken van de strijd tegen energiearmoede, maar in de praktijk benadelen Mattheüseffecten en valkuilen mensen in energiearmoede. Toch valt er wel degelijk iets aan te doen. Om de woonkwaliteit te verbeteren, strekken begeleid renoveren, hergebruik en duurzaam ontwerpen van woningen tot de aanbevelingen.

België, land van verborgen kloven

Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Wim Van Lancker
Onze vermogens­verdeling? Alles kan beter
Sarah Kuypers
Koude woningen, koude overheid
Jill Coene
Ongelijk gezond en wel
Annick De Donder en Jan De Maeseneer
’t Is nog niet in de sacoche
Sofie De Graeve
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Ilse Mariën
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
Laat de sociale mix in scholen niet los
Mieke Van Houtte
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Michel Vandenbroeck

DE HARDE FEITEN

De cijfers spreken boekdelen. Uit de nieuwste energiearmoedebarometer (Delbeke & Meyer, 2018) blijkt dat 14,5% van de Belgische gezinnen in 2016 te veel uitgaf aan energie in verhouding tot hun inkomen na aftrek van de woonkosten. Daarnaast gaf 4,3% minder dan de helft uit aan energie van wat een vergelijkbaar gezin spendeerde (de zogenaamde 'verborgen energiearmoede'). In Vlaanderen gaat het respectievelijk om 11,4% en 2,9%.

Ook de statistieken van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt geven inzicht in de omvang van het probleem. Bij de commerciële leveranciers van gas en elektriciteit is er een sterke...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 4 (april), pagina 41 tot 47