Log in

Links in de gemeenten: een voorbeschouwing

Voor sp.a lijkt lokale politiek vandaag op de Dien Bien Phu-strategie van het Franse leger in Vietnam, met de steden als egelstellingen. Het beeld van Groen vertoont dan weer gelijkenissen met Mao's Lange Mars: de stad veroveren vanuit het platteland, weze het dan vanuit de eerder florissante groene randgemeenten rond de steden.

GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2018

Links in de gemeenten: een voorbeschouwing
Johan Ackaert en Sofie Hennau
Versnippert Wallonië?
Pascal Delwit
Antwerpen en Gent, a tale of two cities
Geert Mareels
Jongeren hebben geen stem, wel een mening
Hannes De Reu

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 beschreven we in dit tijdschrift hoe de socialistische partij haar invloed in de gemeenten had uitgebreid. Dit bleek toen zowel uit de verkiezingsuitslagen, de aanwezigheid in de schepencolleges als de opmars van socialistische burgemeesters in de centrumsteden. Ondertussen liggen de kaarten anders. In 2012 leed sp.a 1
belangrijk terreinverlies, terwijl Groen er duidelijk op vooruitging.

Deze bijdrage probeert de plaats van de belangrijkste linkse spelers in de Vlaamse gemeenten in te schatten in de aanloop naar 14 oktober. We staan eerst stil bij hun participatie aan de gemeenteraadsverkiezingen, de evolutie van de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 7 (september), pagina 5 tot 12