Abonneer Log in

1.500 euro pensioen is perfect betaalbaar

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 16 tot 20

Het pensioenbeleid van de 21e eeuw moet resoluut de kaart trekken van een sterk wettelijke pensioen als baken van zekerheid en wapen tegen ongelijkheid. Een minimumpensioen van 1.500 euro is perfect betaalbaar. Wie aanstuurt op een verschuiving richting aanvullende pensioenregelingen in de tweede en de derde pijler, dient alleen de agenda van private verzekeraars en financiële fondsen.

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID

Sociale zekerheid als compagnon de route
Bea Cantillon
1.500 euro pensioen is perfect betaalbaar
Anja Vanrobaeys
Baas over eigen DNA?
Rik Thys
Help, daar is de robot
Geert Janssens
Bijdragen naar draagkracht
Raf De Weerdt
Een pact met steden tegen armoede
Philippe De Coene
Investeren in de overheid loont
Luc Vanneste
Is er nog ruimte voor internationale solidariteit?
Bart Criel, Willem Van de Put en Kristof Decoster

'Workers are […] sometimes required to put their money in pension funds that have to invest somewhere to exploit other workers to get a rate of return'.((1)) (David Harvey, 2017)

Wie het vandaag aandurft om een kijkje te nemen op www.mypension.be, komt er meestal bekaaid vanaf. Niet zelden draait het vooropgestelde pensioen uit op een fikse ontgoocheling. Waar het doel er wellicht uit bestond om mensen met een blik in de toekomst zekerheid te bieden, volgt er in de realiteit vaak een gevoel van verontwaardiging en onrechtvaardigheid. Terwijl MyPension een instrument zou moeten zijn om een gerust pensioen te garanderen,...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 16 tot 20