Abonneer Log in

Investeren in de overheid loont

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 43 tot 48

Tien jaar lang stond ik aan het hoofd van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Dit is een Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid, vroeger een parastatale genoemd. De instelling wordt bestuurd door een beheerscomité dat paritair is samengesteld met sociale partners, en er is een voogdijminister in de persoon van de minister van Werk. Ik geef hierna een schets van een moderniseringstraject, en probeer te tonen dat een moderne en rendabele overheidsinstelling best mogelijk is.

HUIS VAN WANTROUWEN

Ik vond een instelling die deed wat verwacht werd, namelijk berekenen en uitbetalen van vakantiegeld voor arbeiders en een beperkte groep...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 43 tot 48