Abonneer Log in

Bijdragen naar draagkracht

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 34 tot 37

TERUG NAAR 1820

Laat me van wal steken met een streepje geschiedenis. Rond 1820 beginnen werknemers zich massaal te organiseren tegen de erbarmelijke levensomstandigheden. Er ontstaan 'maatschappijen van onderlinge bijstand', verschillende coöperaties en kredietunies. Via het solidariteitsprincipe werd er een minimum aan hulp geboden voor zij die het nodig hadden. Samen sterk avant la lettre. Daar, bijna 200 jaar geleden, schiet onze sociale zekerheid wortel.

Ondertussen verwerd ze tot een monument waar we terecht trots op mogen zijn. Dat stelde ik onlangs vast op het Wereldforum Sociale Zekerheid dat plaatsvond in onze hoofdstad. Waarom? Omdat onze voorgangers ons één...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 10 (december), pagina 34 tot 37