Abonneer Log in

Bedrijven en overheidssteun: a love story

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 20 tot 24

'It's complicated.' Als het bedrijfsleven en de overheid op een Facebookprofiel hun relatiestatus met elkaar zouden moeten omschrijven, dan zou dat de optie zijn die het beste aansluit bij de realiteit. De overheid krijgt regelmatig over zich heen dat zij 'te veel druk legt op de relatie', belastingdruk dan, en dat zij zich overdreven bemoeizuchtig opstelt. Het bedrijfsleven daarentegen blijkt vanuit het perspectief van de overheid dan weer vaak eerder ondoorgrondelijk en ongrijpbaar te zijn en laat zich al eens verleiden om hier of daar een scheve fiscale schaats te rijden wanneer het gras van andere overheden groener kleurt.

Zoals...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 20 tot 24