Abonneer Log in

De onderneming is nog steeds een autocratie

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 36 tot 40

'I am Oz,' the little old man said. 'Please don't hit me.
People think that I am a Great Wizard, but I'm only a man'
(L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz)

Vakbonden bashen is in: op Twitter, in zogezegde vakbladen en kwaliteitskranten, in pseudowetenschappelijke tijdschriften, en zelfs in wetsvoorstellen van al dan niet respectabele partijen. Het heet dat sociale verkiezingen overbodig zijn, dat de werknemersvertegenwoordigers zich eender wat kunnen veroorloven omdat men ze niet kan ontslaan en dat – eens je de vakbonden binnen hebt – je niets meer te vertellen hebt in je eigen bedrijf. Het is...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 36 tot 40