Abonneer Log in

Bedrijven verdrinken in hun eigen cash

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 53 tot 57

Een honderdtal jaar geleden was in de Amerikaanse salons van het grootkapitaal de economische theorie van 'de zwaluw en het paard' in zwang: geef het paard genoeg haver en via een verteerde tussenstop op aarde zouden de graankorrels bij de zwaluwen terechtkomen. Later zou de theorie van 'de zwaluw en het paard' minder plastisch worden uitgedrukt als 'trickle down economics': geef geld aan de rijken en automatisch zal het doorsijpelen tot bij de minder begoede klassen in de samenleving.

De trickle down-theorie is al talloze keren bewezen als zijnde voodoo economie: desastreus voor de inkomensongelijkheid en contraproductief voor economische ontwikkeling...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 53 tot 57