Abonneer Log in

De democratische delta

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 27 tot 30

Burgerparticipatie biedt een kans aan politieke partijen om zichzelf te vernieuwen. Wanneer de input van de basis als een eigen rivierendelta naar alle kanten kan vloeien, geeft dat een partijleider de kans om te focussen en te kanaliseren. De vraag is echter hoezeer Vooruit een beweging zal zijn, anders dan een politieke partij.

WAARHEEN GAAT VOORUIT?

Is een ledenpartij passé?
Bram Wauters
Welk pad kiest Vooruit?
Wim Vermeersch
Nothing Left?
Matthias Somers
Vintage Vooruit
Geert Van Goethem
De democratische delta
Marian Cramers
Vooruit met de wiskunde
Jean Paul Van Bendegem

In een recente weekendeditie van De Standaard kon de lezer 5 pagina's lang met een minuut-per-minuut reconstructie de regeringsvorming herbeleven. Menselijk zeer fascinerend. De intimi van de Wetstraat zullen het met genoegen hebben vergeleken met hun eigen impressies. Er zijn ook meer dan genoeg kritische stemmen die het effect van de lange coalitievorming aankaarten, en een tanend vertrouwen in politiek en politieke instellingen waarnemen. Wat veel minder duidelijk is, is hoe politieke partijen zelf deze periode van zich kunnen afschudden en hoe ze hun plaats weer kunnen innemen in een gestaag wentelend democratisch toneel.

PARTICIPATIE LEIDT TOT KWALITATIEF BETER...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 27 tot 30