Abonneer Log in

Nothing Left?

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 17 tot 21

Om te kijken waar de hernieuwde Vlaamse sociaaldemocratie haar plek wil veroveren in het politieke landschap, is een analyse nodig van het ideologische document dat het raamwerk zal vormen van de nieuwe beweging Vooruit: de New Social Deal. Die valt het best te karakteriseren als sociaal-liberaal, eerder dan als socialistisch.

WAARHEEN GAAT VOORUIT?

Is een ledenpartij passé?
Bram Wauters
Welk pad kiest Vooruit?
Wim Vermeersch
Nothing Left?
Matthias Somers
Vintage Vooruit
Geert Van Goethem
De democratische delta
Marian Cramers
Vooruit met de wiskunde
Jean Paul Van Bendegem

Een passende titel voor een geschiedenis van de Europese sociaaldemocratie sinds de jaren 1990 en in de eerste decennia van deze 21e eeuw kan zijn: Nothing Left? Minstens sinds de val van de Muur hebben de sociaaldemocratische partijen overal in West-Europa het moeilijk hun plek te vinden in het politieke landschap. Het lijken wel schepen op drift – het electoraat jammerlijk overboord geslagen. In Frankrijk, om slechts het meest frappante voorbeeld te nemen, is het socialistische schip jammerlijk op de klippen gelopen en ten onder gegaan: een schipbreuk symbolisch bezegeld met de verkoop van het hoofdkwartier, aangekocht na de verkiezingen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 17 tot 21