Abonneer Log in

Alle tags

Vooruit

Waarom de coalitie met N-VA in Antwerpen niet werkt voor Vooruit
Een Grote Verbinding tussen Vlaams-nationalisten en socialisten? In Antwerpen werkt ze alvast niet.
Wim Vermeersch
oktober 2022
Zien we de revival van de linkerzijde?
Een eventuele verdere afkalving van de centrumpartijen zou de relatieve grootte van de linkse partijen kunnen doen stijgen.
Stefaan Walgrave en Jonas Lefevere
juni 2022
edito
Wordt Vooruit aantrekkelijk voor jongeren?
De poging van Conner Rousseau om een jonger, minder politiek geëngageerd electoraat aan te spreken verdient (meer) respect.
Wim Vermeersch
juni 2022
column
De peiling regeert het land, beter dan ooit tevoren
(column, niet verschenen in het magazine)
Volgens sommige interpretaties van #destemming werpt de 'flinkse' lijn van Vooruit duidelijk vruchten af. Maar klopt dat wel?
Celia Groothedde
mei 2022
Aast Conner Rousseau op een coalitie met N-VA?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
The Big Shift lijkt op window dressing die achteraf kan worden gebruikt als legitimatie van een politieke strategie waarover helemaal niet werd gediscussieerd.
Marc Le Bruyn
april 2022
Waarom participatie voor Vooruit zo belangrijk is
Met The Big Shift willen we in gesprek gaan met de bevolking, in plaats van alleen maar met de experts.
Conner Rousseau
december 2021
edito
Zelzate: het Venezuela aan het Kanaal Gent-Terneuzen?
Alle horrorverhalen ten spijt, vormen Vooruit en PVDA in Zelzate een gewone, linkse coalitie.
Wim Vermeersch
oktober 2021
Het winnaarssocialisme van Conner Rousseau
Het uitlichten van succes en vooruitgaan verbeeldt de mensen waarop Vooruit zich richt: hippe dynamische middenklassers die hard werken om het te maken.
Ico Maly
juni 2021
edito
Vooruit en Groen zijn bondgenoten
De relatie tussen Vooruit en Groen vandaag is slecht. Een pleidooi voor wederzijds begrip.
Wim Vermeersch
april 2021
Welk pad kiest Vooruit?
Wat zijn de inspiratiebronnen van Conner Rousseau? En voor welke uitdagingen staat Vooruit?
Wim Vermeersch
december 2020
Vooruit met de wiskunde
Hoe organiseer je een beweging? Deze vraag kan door sociologen en politicologen aangepakt worden, maar ook door wiskundigen.
Jean Paul Van Bendegem
december 2020
Vintage Vooruit
Vooruit bouwde ooit al eens een massabeweging uit. Hoe ging dat toen in zijn werk? En vallen er lessen te trekken uit het verleden?
Geert Van Goethem
december 2020
Nothing Left?
De New Social Deal van sp.a valt het best te karakteriseren als sociaal-liberaal, eerder dan als socialistisch.
Matthias Somers
december 2020
Is een ledenpartij passé?
Is een ledenpartij passé en een beweging plus-que-parfait?
Bram Wauters
december 2020
opinie
Fan van flinks
Ik koester een lichte interesse in het flinkse discours van Conner Rousseau.
Joost Vandecasteele
december 2020
De democratische delta
Wanneer de input van de basis als een eigen rivierendelta naar alle kanten kan vloeien, geeft dat een partijleider de kans om te focussen en te kanaliseren.
Marian Cramers
december 2020