Abonneer Log in

Vooruit met de wiskunde

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 31 tot 35

Hoe organiseer je een beweging? Deze vraag kan door sociologen en politicologen aangepakt worden, maar ook door wiskundigen. Als voorbeeld bekijk ik de netwerktheorie waarin de mogelijke relaties tussen leden van een groep worden bestudeerd, wat tot onverwachte inzichten leidt.

WAARHEEN GAAT VOORUIT?

Is een ledenpartij passé?
Bram Wauters
Welk pad kiest Vooruit?
Wim Vermeersch
Nothing Left?
Matthias Somers
Vintage Vooruit
Geert Van Goethem
De democratische delta
Marian Cramers
Vooruit met de wiskunde
Jean Paul Van Bendegem

Het moet iedereen opgevallen zijn: de coronacrisis heeft iets heel merkwaardigs laten zien met betrekking tot de wiskunde. Dag in dag uit worden we overstelpt met specifieke cijfers – aantal besmettingen, aantal ziekenhuisopnames, aantal patiënten op intensieve zorgen en aantal overlijdens – en met grafieken waar een specifieke woordenschat bij hoort zoals 'de exponentiële curve', 'de daling van de stijging', 'de piek' of 'het plateau'. In belangrijke mate worden al deze numerieke data bekomen via statistiek. De cijfers zijn de laatste tijd vervangen door weekgemiddelden – een niet zo eenvoudig concept, want het geeft aanleiding tot uitspraken zoals 'Het weekgemiddelde...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 31 tot 35