Abonneer Log in

Alle tags

kinderopvang

interview
'Lokale besturen ondervangen het falen van Vlaanderen'
De media mogen wel eens meer belichten wat lokale besturen allemaal zélf doen om de publieke dienstverlening op peil te houden.
Bieke Verlinden
maart 2024
Hoe VOKA de kinderopvang kaapt
Het plan van de Vlaamse regering en VOKA voor de kinderopvang is allesbehalve sociaal, laat staan democratisch.
Dries Goedertier
november 2023
Verlaag de begeleider-kindratio in de kinderopvang
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er is een ambitieus langetermijninvesteringsplan nodig, waarvan de verlaging van de begeleider-kindratio een onlosmakelijk onderdeel is.
Lutgard Vrints
juli 2023
Maak van kinderopvang een motor van gelijkheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Over de richting van de verschillende standpunten rond kinderopvang kan men discussiëren, maar dat er grote investeringen nodig zijn staat als een paal boven water.
Bieke Verlinden
mei 2023
opinie
Wat als de kinderopvang 100% publiek goed zou zijn?
Ik heb nooit begrepen waarom wij in Vlaanderen met de kinderopvang en de kleuterklas twee diametraal tegenovergestelde systemen hebben.
Thijs Verbeurgt
december 2022
opinie
SOS uit de kinderopvang
Als vakbondssecretaris kom ik dagelijks op het terrein van de kinderopvang en zie ik steeds meer bandwerk.
Françoise Vermeersch
november 2022
column
Is een kind beschermen dan geen hoofdzaak?
(column, niet verschenen in het magazine)
Kunnen wij vermijden dat veroordeelde kindermishandelaars in de crèches werken? Ja. Maar we doen het niet.
John Crombez
april 2022
column
Help, de crèche crasht
(column, niet verschenen in het magazine)
Terwijl voor de scholen de afkoelingsweek eraan komt, geldt dat niet voor de kinderopvang. Daar gaan momenteel alle alarmbellen af.
Celia Groothedde
december 2021
column
Ons hart en verstand staan in de uitverkoop
(column, niet verschenen in het magazine)
De diepe crisis in kinderopvang en onderwijs tonen hoe schrijnend de Vlaamse regering het daglicht negeert en naliet die crisis te ontwijken.
Celia Groothedde
oktober 2021
column
Verzuipen onder de baby's in de kinderopvang
(column, niet verschenen in het magazine)
In de huidige malaise in de Vlaamse kinderopvang kan je je afvragen of kinderopvang verplichten wel verstandig of wenselijk is, laat staan een prioriteit.
Celia Groothedde
juni 2021
2. 'Maak van kinderopvang een basisvoorziening'
Zorg dat kwalitatieve kinderopvang een afdwingbaar recht wordt voor elk gezin. Dat is goed om economische, educatieve en sociale redenen.
Michel Vandenbroeck
maart 2021
Hoe we koploper in voorschoolse voorzieningen worden
Het is niet langer aanvaardbaar dat wie met de jongste leeftijd werkt, het minst betaald wordt.
Michel Vandenbroeck, Brecht Peleman en Katrien Van Laere
mei 2019
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Waarom zijn we met z’n allen gaan geloven dat gelijke kansen zo veel belangrijker zijn dan de klassieke herverdeling en bescherming?
Michel Vandenbroeck
april 2018
De factuurregering Bourgeois I: kleine kinderen, grote kosten
Fien Adriaens
oktober 2015