Log in

Europese solidariteit is populair

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 44 tot 49

Zonder schokdempers blijft de Europese Muntunie een fragiele constructie. Een herverzekering van de nationale werkloosheidsverzekeringen op het niveau van de eurozone zou een goede schokdemper zijn: herverzekering betekent dat een land tijdelijk budgettaire steun krijgt wanneer het getroffen wordt door een ernstige crisis. Het politieke knelpunt is bekend: om een verzekering te organiseren, moet je bereid zijn tot onderlinge solidariteit. Is er politiek draagvlak voor dergelijke solidariteit? Zijn de Europeanen bereid om het risico van werkloosheidscrises met elkaar te delen, over de grenzen? Die vraag onderzochten we op basis van een peiling bij 19.641 Europeanen, verdeeld over Oostenrijk, Belgiƫ, Denemarken,...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 44 tot 49