Log in

Klimaatbeleid is intrinsiek sociaal

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 20 tot 24

Wij leven in turbulente tijden. In heel Europa zien we nationalistische en populistische partijen opgang maken en knagen aan de vrijheden waarvan we dachten dat ze definitief verworven waren. Als hun leiders aan de macht komen, zoals in Hongarije of Polen, voeren ze slavenwetten in, herleiden ze vrouwen tot broedmachines, ontmantelen ze de persvrijheid, leggen ze de onafhankelijke rechterlijke macht het zwijgen op of sluiten ze universiteiten. Feiten en wetenschappelijke kennis worden met het grootste gemak opzijgeschoven en vervangen door complottheorieën, fake news en nostalgische fantasieën over het verleden.

Bovendien worden we met de neus hard op feiten gedrukt. Ons...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 4 (april), pagina 20 tot 24