Abonneer Log in

ZOMERREEKS 2023: 5 minuten politieke moed

Sommige kwesties zijn een no-brainer en toch worden ze geen beleid. Waar wachten we op?
5 minuten politieke moed

Breng alle uitkeringen boven de Europese armoederisicogrens
Ondanks herhaaldelijke beloftes, over alle partijgrenzen heen, laten de politiek verantwoordelijken het al decennia na om deze belofte waar te maken.
Heidi Degerickx
Investeer geen publiek geld in cruisetoerisme
Cruisetoerisme draagt al enige jaren niet meer substantieel bij aan de economie van de havens met een cruiseterminal, maar hebben wel een steeds negatievere totale footprint.
Jan van der Borg
Maak alles herstelbaar
Alles herstelbaar maken, geldt dan niet enkel voor producten, maar ook voor bouwprojecten en de ecosystemen errond. En indien het niet herstelbaar is, dan mag het niet worden gemaakt, gebouwd, verkocht.
Ingrid Molderez
Maak van de Belgische spoorwegen opnieuw één bedrijf
Reken de besparingen eens uit: minder management, geen interne facturaties en slechts één raad van bestuur.
Günther Blauwens
Belast de vermogens
Of een vermogensbelasting al dan niet moet worden ingevoerd, is een politieke vraag. Niettemin zijn er goede redenen om een vermogensbelasting in overweging te nemen.
Arthur Apostel
Verlicht de schulden voor lagere inkomenslanden
60% van de lagere inkomenslanden heeft een te hoge schuldenlast of een hoog risico daarop.
Femmy Thewissen
Voer het rijbewijs met punten in
Het moet toch mogelijk zijn de politieke krachten die een bepaalde groep autolobbyisten steunen te neutraliseren en persistent verkeersonveilig rijgedrag aan banden te leggen?
Dirk Lauwers
Verbied etnisch profileren in de Wet op het Politieambt
Door een expliciet verbod op etnisch profileren ligt niet alleen een kans voor onze beleidsmakers om te slagen voor het volgende mensenrechtenexamen van België, maar ook om de kloof te dichten tussen burger en politie.
Naomi Van den Broeck en Tess Heirwegh
Investeer volop in brugfiguren
Het rendement van brugfiguren is groot: een langdurig, persoonlijk en vruchtbaar antwoord op verscheidene sociale problemen.
Thibault Coigniez
Voer een federale kieskring in
Het draagvlak bij de bevolking voor een federale kieskring is er al. Nu nog de moed om met die grondstroom mee te gaan.
Kris Deschouwer
Voer de opkomstplicht op lokaal niveau opnieuw in
De opkomstplicht is de garantie voor een hogere opkomst én voor een gelijke(re) opkomst.
Sofie Hennau en Johan Ackaert
Investeer meer in ambtenaren en minder in consultants
Ook op het lokale bestuursniveau dreigt het gevaar voor ‘Government by PowerPoint’ door externe consultants.
Filip De Rynck
Maak de huisartspraktijk toegankelijk voor iedereen
Zorg ervoor dat iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, zich kan inschrijven in een huisartspraktijk.
Jan De Maeseneer en Charlotte Scheerens
Maak van 8 mei opnieuw een feestdag
Het verzet bestond uit vele strekkingen: socialisten, communisten, liberalen, christenen,… Als dat toen kon voor onze idealen, waarom niet ook vandaag?
Ellen de Soete
Maak van 30 km/u het nieuwe normaal
Bij een aanrijding door een auto met 30 km/u is het overlijdensrisico van voetgangers laag, maar bij 50 km/u stijgt dat met een factor 6.
Cathy Berx
Doof het systeem van salariswagens uit
Er is politieke én academische consensus om het systeem van salariswagens te laten uitdoven. Toch gebeurt er niets.
Kris Peeters
Stop de verrommeling van de open ruimte
Het Vlaamse beleidsplan waarin de bouwshift werd aangekondigd, is nu vijf jaar na datum nog steeds niet juridisch van kracht.
Tom Coppens
Ban de SUV in woonkernen
In afwachting van een Europese Unie die de productie van SUV’s verbiedt of beperkt, kan een lokale overheid SUV-vrije zones creëren in woonkernen.
Eva Van Eenoo
Maak van de luchthaven van Deurne een park
Een kleine luchthaven in Deurne is onrendabel en een grotere is onleefbaar voor de brede omgeving.
Peter Renard
Maak menstruatieproducten gratis
6% van de Belgen tussen 12 en 49 jaar heeft het moeilijk met de financiële aankoop van menstruatieproducten.
Hannah Geeraerts
Voer echt statiegeld in op verpakkingen
Waarom kiest Vlaanderen voor een digitaal systeem en niet voor het gekende, klassieke statiegeldsysteem dat reeds in 13 andere Europese lidstaten zijn succes heeft bewezen?
Nina Maat
Ondersteun coöperaties als gangmakers van de transitie
Zal Jo Brouns vijf minuten politieke moed hebben om tegen zijn coalitiepartner N-VA in te gaan om coöperaties opnieuw een plaats in het ondersteuningsdecreet te geven?
Peter Bosmans
Verlaag de begeleider-kindratio in de kinderopvang
Er is een ambitieus langetermijninvesteringsplan nodig, waarvan de verlaging van de begeleider-kindratio een onlosmakelijk onderdeel is.
Lutgard Vrints
Schaf subsidies voor fossiele brandstoffen af
Er gaat in België niet minder dan 13 miljard euro per jaar naar subsidies en allerhande belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen.
Koen Stuyck
Voer een kilometerheffing voor personenwagens in
Een slimme kilometerheffing zomaar als asociale maatregel bestempelen, is veel te kort door de bocht.
Miguel Vertriest
Maak ziekenhuiseten gezonder
Al te vaak worden de maaltijden in een ziekenhuis beschouwd als een kostenplaatje, terwijl nutritie eigenlijk een deel van de therapie moet zijn.
Pieter De Smet
Schaf het zomeruur af
We zijn er ondertussen aan gewend om twee keer per jaar al onze klokken te verzetten, maar dat het een goed idee was om dit systeem in te voeren gelooft ondertussen bijna niemand meer.
Dirk Van Braeckel
Maak FPIM doorgedreven duurzaam
Het is hoog tijd dat de financiële arm van de overheid haar mouwen opstroopt en werk maakt van een sociaal rechtvaardige klimaattransitie.
Karel Pype
Open de economische migratiekanalen
Een opener arbeidsmigratiebeleid is de sleutel om niet alleen problemen op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar ook internationaal te werken aan een meer rechtvaardig migratiebeleid.
Flor Didden
Bouw de veestapel af
Een gecoördineerd beleid voor de afbouw van de veestapel is noodzakelijk en dringend. Voor het klimaat, voor het milieu, voor de biodiversiteit en voor onze gezondheid.
Wannes Keulemans
Stop de geldstroom naar nieuwe fossiele infrastructuur
Het geld op jouw bankrekening wordt nog steeds door je bank gebruikt om te investeren in nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen.
Remco Van Hauwermeiren
Maak één combiticket voor alle openbaar vervoer
Een verplaatsing van Destelbergen naar Koekelberg? Passeer dan maar drie keer langs een andere kassa. De hoofdpijn begint, de auto wenkt aanlokkelijk.
Naomi Cambien
Voer een energietaxshift door
De meest milieuvriendelijke energievorm voor verwarming en transport wordt beleidsmatig nog steeds economisch ontmoedigd ten opzichte van de fossiele vormen.
Dirk Van Evercooren
Verkort de zomervakantie
Een kortere zomervakantie is een maatregel die zonder veel kosten veel pedagogische winst oplevert, vooral voor zwakkere leerlingen.
Dirk Van Damme