Abonneer Log in

Alle tags

werk

column
Hef uw lui gat op, Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
De regering-Jambon doet precies het omgekeerde van wat nodig is om haar grootste ambitie waar te maken: de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80%.
Maxim Veys
februari 2024
column
De pestmaatregelen van de Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
Om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen, toont de Vlaamse regering vooral trots de stokken achter de deur, maar wortels zijn niet in de aanbieding.
Caroline Copers
februari 2023
Werknemers hebben recht op sociale vooruitgang na corona
Om werknemers weer perspectief te geven op sociale vooruitgang, moet het sociaal overleg in eer worden hersteld. Niet alleen op papier, maar ook in de feiten.
Miranda Ulens
november 2021
De impact van Covid-19 op de vakbeweging
Covid-19 legde een aantal uitdagingen bloot bij de vakbonden voor de periode na de coronacrisis.
Rafael Lamas
februari 2021
Perspectief op werkbaar werk?
Veel zal afhangen van de krachtdadigheid waarmee de sociale partners hun hernieuwde prominente rol binnen het arbeidsbeleid zullen invullen.
Christophe Vanroelen
november 2020
Tijdelijke werkloosheid: Blanc, Bleu, Belge?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoe uniek is het 'Belgische' systeem van tijdelijke werkloosheid? Of is het zoals de meeste 'streekproducten' in souvenirwinkeltjes?
Stan De Spiegelaere
april 2020
Iedereen aan de bak?
Er worden hoge ambities gesteld in het luik Werk van het Vlaamse regeerakkoord, maar ze worden meteen de kop ingedrukt in het begrotingsluik.
Caroline Copers
november 2019
Iedereen een job: wat werkt?
Chris Bryssinckx, Dirk Schoeters en Ilse Dielen
maart 2017
WWWW - uw 4 werven
Miranda Ulens
januari 2017
Bilan: 0 tripartiete akkoorden
Caroline Copers
januari 2017
Reflecties over de pensioenhervorming
Christophe Vanroelen en Patrick Deboosere
juni 2015
Werk van betekenis
Mieke Van Gramberen
april 2015
1 mei : Dag van de Arbeidsduurvermindering
Jeroen Lievens
april 2015
Arbeid op de markt
Luc Vanneste
februari 2012
Een doorgeschoten activeringsbeleid
Jean-Marie De Baene
januari 2012
De absurditeit van jeugdwerkloosheid
Maite Morren
januari 2012
Voor een gezond interprofessioneel overleg
Peter Vanvelthoven
januari 2006
Anders en beter
Xavier Verboven
januari 2006
Recht op beter werk voor iedereen
Hans Bonte
oktober 2002