Abonneer Log in

Alle tags

universiteit

Het is veel te stil over de gevaren van anti-woke
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een scenario zoals dat in Hongarije, waarin genderstudies verboden worden met het argument dat het hier niet om ‘wetenschap’ maar om ‘ideologie’ zou gaan, wordt in Vlaanderen stilaan zeer reëel.
Jan Zienkowski
april 2024
column
Onze universiteiten zijn in crisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Zolang de deontologische sturing van onze universiteiten in de handen ligt van (vice)rectoren met een sterk economisch motief, kan er niets structureels verbeteren.
Thomas Goorden
juli 2022
column
Het dominante onderwijskundige discours is neoliberaal
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoger onderwijs als sluitende bedrijfsvoering: wat is daar in godsnaam progressief aan?
Rudi Laermans
april 2022
column
Me Too aan de universiteit
(column, niet verschenen in het magazine)
De unieke combinatie die de universiteit kenmerkt van feodale macht, versluierd onder liberale verhoudingen, vormt tot op vandaag de voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag.
Dirk Van Damme
februari 2022
column
Wie een probleem blootstelt, wordt zelf het probleem
(column, niet verschenen in het magazine)
Diegenen die telkens de boutade 'We mogen niets meer zeggen' aanvoeren, doen dat doorgaans in radio en televisiestudio's.
Nozizwe Dube
oktober 2021
column
Hervorm het doctoraatsstatuut
(column, niet verschenen in het magazine)
Academische hunkering naar flexibiliteit, leidt tot precaire statuten.
Maïka De Keyzer
april 2021
opinie
Hervorm de economieopleidingen
De diversiteit in het economische denken vindt maar moeilijk een weg naar onze universiteiten.
Brent Bleys
april 2021
Who cares aan de universiteit?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De coronapandemie en bijhorende lockdown is niet voor iedereen gelijk in de academische wereld. Gender- en andere ongelijkheden dreigen alleen maar te vergroten.
Luce Beeckmans, Valerie De Craene en Anneleen Kenis
mei 2020
opinie
Intimidatie aan de unief
De eerste en nadien meest verregaande acties van Schild & Vrienden waren allemaal gericht tegen ofwel links (meestal Comac) ofwel de vakbonden.
Naomi Stocker
oktober 2018
opinie
F*ck the experts?
Ons sterkste argument tegen anti-wetenschappelijke aanvallers is dat we goede wetenschap bedrijven. Als we wat dat betreft niet streng zijn voor onszelf, ondergraven we onze positie.
Caroline Pauwels
januari 2018
edito
Gratis Wetenschappelijke Tijdschriften
Patrick Vander Weyden
januari 2012
De helaasheid der kringen
Pieter Bonte
maart 2010
De bedreigde intellectuele en publieke rol van academici
Patrick Loobuyck
november 2007
De wens van een luxepaard op de academische markt
Bruno De Wever
januari 2007