Abonneer Log in

Alle tags

België

edito
Hoezo, niets werkt meer in België?
Wat terughoudendheid van het politieke en economische commentariaat in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 zou niet slecht zijn.
Wim Vermeersch
september 2023
België spendeert helemaal niet te veel aan sociale zekerheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
België besteedt minder middelen aan sociaal beleid dan Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.
Matthias Somers
september 2023
Sociale bescherming rijmt niet op staatshervorming
Een nieuw rondje staatshervorming in 2024 kan de fundamenten van onze sociale zekerheid ondergraven.
Raf De Weerdt
juni 2023
Hoe we de Financieringswet kunnen aanpassen
Wat zijn de uitdagingen en problemen bij de financiering van de gefedereerde entiteiten aan de vooravond van een nieuwe staatshervorming?
Benoît Bayenet en Marc Bourgeois
juni 2023
Het federalismedebat: 5 mythes doorprikt
Men blijft fictieve verhalen vertellen om vat te krijgen op het onbegrijpelijke. Ze brachten België op een spoor van zichzelf versterkende disintegratie.
Patricia Popelier
juni 2023
Decentralisatie van de zorg: waarom en hoe?
Of we nu verder defederaliseren of opnieuw herfederaliseren, in beide gevallen zullen we met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd worden.
Erik Schokkaert
juni 2023
De identiteitskloof in onze parlementen verdiept
Waar N-VA en Vlaams Belang de Belgische identiteit blijven verwerpen, hebben de andere Vlaamse partijen zelfs een sterkere Belgische dan Vlaamse identiteit.
Dave Sinardet, Min Reuchamps, Christoph Niessen en Jérémy Dodeigne
juni 2023
interview
'België heeft nood aan efficiënt federalisme'
Zowel de status quo als het confederalisme werken niet. "Welke politicus durft te pleiten voor efficiëntie en samenwerking in een België met vier deelstaten?"
Willem Sas
juni 2023
We kunnen ons niet afsluiten van de wereld
Internationale solidariteit en samenwerking zijn belangrijker dan ooit om de Grote Problemen van onze tijd aan te pakken – en zijn daarom ook in ons eigen belang.
Caroline Gennez
maart 2023
Oost-Congo: de gruwel voorbij
Erger dan de gruweldaden op zich, is het terugkerende karakter ervan. Het conflict in Oost-Congo is een vicieuze cirkel geworden zonder uitzicht op een oplossing.
Katrien Vanderschoot
maart 2023
Een snelle kijk in de nieuwste ongelijkheidsdata voor België
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De nieuwste cijfers over de inkomens- en vermogensongelijkheid in België tonen aan hoe het financieel vermogen veel ongelijker verdeeld is dan vastgoed, maar dat tweede verblijven wel degelijk zijn weggelegd voor een selecte groep aan de top.
Bakou Mertens en Arthur Jacobs
februari 2023
Ongelijkheid in België bekeken door een nieuwe bril
Deze eerste – voorlopige! – DINA-resultaten, die ook inkomen uit financieel vermogen meenemen, nuanceren het beeld van België als land met weinig ongelijkheid.
André Decoster en Nabil Sheikh Hassan
januari 2023
De paradox van de Belgische inkomensongelijkheid
Is de inkomensongelijkheid in België toegenomen of niet? Jan Modaal denkt wellicht van wel. Al is er amper evidentie die wijst op toenemende inkomensongelijkheid.
Jonas Vanderkelen
januari 2023
België en Nederland kunnen van elkaar leren
Is Nederland het gidsland inzake democratisch functioneren en België het kneusje? Dat is te gemakkelijk. We moeten het beste van de twee landen optellen.
Kristof Calvo
november 2021
Nood aan een project België 2.0
Hoe Franstalig links Vlaanderen kan helpen tegen het Vlaams-nationalisme en extreemrechts.
Luc Barbé
september 2020
Creëer een culturele en intellectuele ruimte op federaal vlak
Als we de evolutie van ons land zien, kunnen we ons niet meer neerleggen bij de wederzijdse onwetendheid.
Henri Goldman
september 2020
Is België te complex voor een effectief klimaatbeleid?
Schuiven met bevoegdheden zal weinig veranderen zolang politieke partijen hopeloos verdeeld blijven omtrent meer ambitieuze klimaatdoelstellingen.
Claire Dupont
april 2020
Mijn tocht door België
Al maanden trek ik door ons land, voornamelijk langs gemeenten waar de antistem zegevierde. Een getuigenverslag door een politieke nieuwkomer.
Jessika Soors
februari 2020
De homo­genisering van twee blokken
België als optelsom van twee democratieën? Deze karikaturale voorstelling stemt niet overeen met de Belgische realiteit.
Vincent Scheltiens
februari 2020