Abonneer Log in
Wie zijn de Rijkste Belgen? In België de Amerikaanse droom waarmaken, is niet zo evident. Wie de lijst van de rijke families overloopt, vindt daarin nogal wat klassieke adellijke namen terug. Ludwig Verduyn
Eat the rich 'Eat the rich' een slogan van radicaal-links? We moeten ons allemaal feller uitspreken over het beteugelen van extreme rijkdom. Wim Vermeersch
De 1% van het Belgisch residentieel vermogen Wie zijn ze, de gulzige pandjesverzamelaars en de op steeds grotere rendementen beluste vastgoedgroepen in de steden? Steven Vanden Bussche
Wat een ongelijkheidsonderzoeker lijden kan Administratieve data vormen een belangrijk ontbrekend puzzelstukje in het onderzoek naar de evolutie van de Belgische inkomens- en vermogensongelijkheid. Sarah Kuypers
De paradox van de Belgische inkomensongelijkheid Is de inkomensongelijkheid in België toegenomen of niet? Jan Modaal denkt wellicht van wel. Al is er amper evidentie die wijst op toenemende inkomensongelijkheid. Jonas Vanderkelen
Ongelijkheid in België bekeken door een nieuwe bril Deze eerste – voorlopige! – DINA-resultaten, die ook inkomen uit financieel vermogen meenemen, nuanceren het beeld van België als land met weinig ongelijkheid. André Decoster en Nabil Sheikh Hassan
“Extreme rijkdom is pure verspilling”
Dick Timmer
“Er waait een sociaaldemocratische wind door Europa”
Ania Skrzypek
“We zijn meer dan ooit verbonden, maar minder dan ooit solidair”
Els Hertogen
“De energiecrisis dreigt het politiek vertrouwen verder te kelderen”
Silke Goubin
“Maak van ruimtelijke ordening opnieuw een positief project”
Tom Coppens
“De flinkse lijn is een vergissing”
Tarik Abou-Chadi
“Het platteland is geen verloren land”
Jeremie Vaneeckhout
“Eens je de andere ontmenselijkt, loopt het verkeerd”
Hans Achterhuis
“We leven in een tijdperk van hyperpolitiek”
Anton Jäger
“Waar moeten Brusselaars straks klacht indienen tegen discriminatie?”
Els Rochette
“Inzake wonen blijft de Vlaamse overheid in gebreke”
Stefan Goemaere
“Onrecht wegwerken is geen vreedzaam theekransje”
Bieke Purnelle
“Ont-angsten is ont-liberaliseren”
Rudi Laermans
“Ecosocialisme is de weg vooruit”
Jonas Van der Slycken
“Onze steden staan er opnieuw”
Linda Boudry
“Voor radicaal-rechts is Greta Thunberg de handpop van de elite”
Kjell Vowles
“Poëzie staat niet buiten het leven en de maatschappij”
Jozef Deleu
“De Europese relance zal ook verliezers kennen”
Louise Hoon
“De vloer zakt weg onder de achterblijvers”
Geert Schuermans
“Iedereen moet erbij horen”
Rik Coolsaet
“Laten we ons massaal bemoeien met economie”
Sarah De Boeck
“De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid ”
Annelien De Dijn
“‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’”
László Andor
“De normalisering van radicaal-rechts”
Léonie de Jonge
“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
Lees alle interviews

COLUMNS

Hoe te beginnen aan een vermogenskadaster Voor een volwaardig vermogenskadaster zijn een aantal wetswijzigingen nodig, maar de meeste obstakels zijn betrekkelijk klein en technisch van aard. Wouter Lips
Mythes en desinformatie over erfbelasting Dat erfbelastingen niet populair zijn, is verrassend. Want erfenissen zitten, in tegenstelling tot arbeidsinkomen, sterk geconcentreerd bij een kleine groep. Dirk Van de Gaer
De meerwaarde van meerwaardebelasting op aandelen Het ligt voor de hand dat bij een debat over een verlaging van de lasten op arbeid, ook een verzwaring van de belasting op vermogensinkomen wordt onderzocht. Wim Coumans
Het wiegelied van de collectieve verarming De huidige inflatie dreigt vooral te zorgen voor een stevige verplaatsing in welvaart van de factor arbeid naar kapitaal. Hendrik Noten
The winner takes it all? De rijkste 1% bezit ondertussen 45,6% van de rijkdom in de wereld, terwijl de armste helft slechts 0,75% bezit. Julien Desiderio en Femmy Thewissen
Abonneer

PODCAST - ALLES WORDT BETER

De hypocrisie van filantropie Waar belasting toch makkelijk 30% zou moeten bedragen, stijgt de filantropie zeer zelden boven de 1% uit. Francine Mestrum
Hoe erfgenamen van nazimiljardairs grote delen van de wereldeconomie beheersen Er kleeft een duistere geschiedenis aan de Quandts van BMW, de Flicks van Daimler-Benz, de Porsche-Piëch-clan van Volkswagen en Porsche, en de Oetkers. David de Jong
Is Nederland een belastingparadijs? Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar er zijn meer maatregelen nodig om het aantal brievenbusmaatschappijen te verminderen. Jan Vleggeert
Wat we van Noorwegen kunnen leren In Noorwegen is maar liefst zo'n 76 procent van het vermogen (exclusief huisvesting) in handen van een publiek vermogensfonds. Sacha Dierckx
Een spook uit het verleden: de terugkeer van armoede Met simplistische grafieken lieten vooruitgangsdenkers voorbije jaren uitschijnen dat armoede binnenkort definitief naar de geschiedenisboeken verwezen zou zijn. Niets blijkt minder waar. Wouter Ryckbosch
Nieuwsbrief

REDACTIE

Kering richting herfederalisering zet zich door De 'Belgiëbocht', die al een aantal jaren aan de gang is, zet zich langzaam maar zeker verder, maar met belangrijke onderlinge verschillen, vooral binnen de partijen. Dave Sinardet, Min Reuchamps, Christoph Niessen en Jérémy Dodeigne
Compenseren van de energiefactuur: een tweesnijdend zwaard Wat als er geen sociaal tarief, BTW-verlaging, cheques of basispakket zou zijn ingevoerd? Jonas Vanderkelen en Stijn Van Houtven
Daar is de privatisering van de Vlaamse ouderenzorg weer Immo Somers verkoopt de zorg aan vastgoedfondsen en multinationals. Dries Goedertier
Gemeenschapsdienst: waarschuwingen uit Nederland Op 1 januari 2023 voert de Vlaamse regering de verplichte gemeenschapsdienst in. In Nederland leidde het tot systeem van gratis arbeid zonder zicht op een echte baan. Caro Van der Schueren
Vechten voor uw rechten: ook aan de Schelde België wijst graag met de vinger naar Qatar, maar vergeet de slachtoffers in zijn eigen achtertuin. Jan Buelens en Timo Lehaen

Thema

ontdek al onze nummers
De stad als regisseur voor betaalbaar wonen Voor de nieuwe generatie woonmodellen zit de crux bij de rol die de lokale overheid zichzelf toebedeelt in het ruimtelijk beleid. Hasselt toont mee de weg. Marc Schepers
Gemeenschappelijke grond als dam tegen speculatie Community Land Trusts kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van de wooncrisis. De Trust uit Brussel kreeg zelfs de World Habitat Award van de VN. Geert De Pauw
'A.u.b. meneer, ik wil wat meer' Achter de façade van het hippe Gent overleeft een schaduwpopulatie van 2.000 dak- en thuislozen, waaronder 400 kinderen en jongeren, in de marges van de stad. Pascal Debruyne
Loonindexering, niet zo Belgisch als het lijkt 'Automatische loonindexering bestaat alleen in België', horen we vaak. Maar dat klopt niet. In vele andere, Europese landen bestaan er ook systemen van indexeringen. Zo uniek is België dan toch niet. Stan De Spiegelaere
Wat als de kinderopvang 100% publiek goed zou zijn? Ik heb nooit begrepen waarom wij in Vlaanderen met de kinderopvang en de kleuterklas twee diametraal tegenovergestelde systemen hebben. Thijs Verbeurgt

Boeken