Abonneer Log in

ZOMERREEKS 2020: #BeterNaCorona

Elke crisis is een opportuniteit om de wereld te veranderen. Hoe kan het beter na corona?

(Volg ons een hele zomer lang, met in juli en augustus elke dag nieuwe bijdragen rond #BeterNaCorona)

Reclaim the land
Memoires van een overgangskind (2025-2053)
Steven Vromman
Flatten de armoedecurve
We moeten het effect van corona als ongelijkheidsvirus even hard bestrijden als het eigenlijke gezondheidsvirus.
Dirk Geldof
De langste afstand of de minste weerstand?
Op politiek, sociaal en arbeidsorganisatorisch vlak tast het kleine coronacelletje de grootste structuren aan. We kunnen ons nu behelpen met lapwerk, of kiezen voor vakwerk.
Sem Vandekerckhove
Eerlijk en groen uit de crisis
Het Nederlandse collectief Samen uit de Crisis wil eerlijk en groen uit de coronacrisis komen. Het doet daartoe voorstellen op vijf domeinen.
Het Nederlandse collectief Samen uit de Crisis
Naar een wereldregering én sterke lokale besturen
Vanuit het besef van mondiale onderlinge afhankelijkheid moet solidariteit naar die macroschaal doorgedacht worden, wil een links alternatief nog toekomst hebben.
Rik Pinxten
Corona en klimaat: hoe overleven we een schizofrene houding?
Zowel de klimaatcrisis als de coronacrisis hebben te maken met de structurele weeffouten in onze samenleving.
Toon Colpaert
Voer telewerk in voor alle administratieve taken
Als de coronacrisis iets positief heeft opgeleverd, dan wel het besef dat we het gewone leven te veel in de hoek laten drukken.
Luc Vanneste
Wie zorgt er voor de zorgers?
De samenstelling van het relanceteam geeft weinig hoop dat zorg in de toekomst anders en beter zal worden georganiseerd.
Bieke Purnelle
Postcorona city: stad van capsules
Het bestaan van de stad zoals we die gekend hebben, van 'stedelijkheid' als levenswijze, staat op het spel.
Lieven De Cauter
De strijd van de Mart(h)a’s
Ze zijn jong, links en kwaad. Martha Balthazar en Marta Maes strijden overtuigd voor een betere wereld. Maar er is ook twijfel. ‘Wil ik wel kinderen op deze wereld zetten?’
Wim Vermeersch
Tegen herverkiezingen
Als politici verlamd door de volgende verkiezing het (schijnbare) eigenbelang niet kunnen overstijgen, dan moeten we herverkiezingen maar afschaffen.
Thibaut Renson
Dit is hoe we winnen
Hoe kunnen jij en ik ervoor zorgen dat het beter wordt na corona? Hou zelf actief de hoop hoog en organiseer sociale macht via 'big organizing'.
Koenraad Depauw
Slavoj Žižeks manifest voor een andere wereld
Het boekje Pandemic! kan worden gezien als Žižeks manifest voor een andere wereld na corona. Zijn bijdrage aan #BeterNaCorona, als het ware.
Victor Debeerst
Who cares aan de universiteit?
De coronapandemie en bijhorende lockdown is niet voor iedereen gelijk in de academische wereld. Gender- en andere ongelijkheden dreigen alleen maar te vergroten.
Luce Beeckmans, Valerie De Craene en Anneleen Kenis
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
Naar een natuurlijk relanceplan
Een relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten. Met de Europese Green Deal als blauwdruk.
Walter Rycquart
Een vaccin tegen ongelijkheid
Het basisinkomen kan het vlaggenschip zijn van ons streven naar meer vrijheid en gelijkheid, de bestaansreden van progressieve politiek.
Kristof Calvo