Abonneer Log in

Alle tags

Vlaams Belang

Vaarwel cordon sanitaire, dag cordon wokinaire
Op de rechtse flank van het debat kristalliseren zich nieuwskanalen rond de boodschappen van Vlaams Belang en N-VA. Het begin van een virtuele zuil.
Hind Fraihi
juni 2023
edito
Tom Van Grieken: paljas of partner?
Blijft Bart De Wever in 2024 Tom Van Grieken zien als een paljas of wordt hij een partner?
Wim Vermeersch
juni 2023
Jodenhaat en de januskop van Vlaams Belang
Inzake antisemitisme heeft Vlaams Belang een januskop. Die dubbelzinnige stellingname wortelt in het politieke opportunisme van extreemrechts.
Thibault Coigniez
juni 2023
In Europa staan nationalisten voor sociale afbraak
Op nationaal niveau mag er dan sprake zijn van een Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang, op Europees niveau liggen hun standpunten dicht bij elkaar.
Kathleen Van Brempt
juni 2023
Hoe we Vlaams Belang klein krijgen
Een offensief tegenverhaal om Vlaams Belang te stoppen in 6 krachtlijnen.
Dominique Willaert
juni 2023
De sociale agenda van Vlaams Belang? Niets links aan!
Zijn sociale agenda kenmerkt zich door uitsluitende solidariteit, en zijn economische agenda zit tussen protectionisme en marktliberalisme.
Koen Abts
juni 2023
column
Wat hebben N-VA en Vlaams Belang te winnen of verliezen bij een samenwerking?
(column, niet verschenen in het magazine)
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat besturen voor zowel radicaal-rechts als potentiële partners een hachelijke onderneming is die zelden electoraal wordt beloond.
Laura Jacobs
mei 2023
Tussen klimaatontkenning en klimaatrealisme: hoe groen is Vlaams Belang?
Wat zou een eventuele regeringsdeelname van Vlaams Belang kunnen betekenen voor het klimaatbeleid?
Jasper Praet
maart 2023
Heeft extreemrechts zijn glazen (kies)plafond doorbroken?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoewel toxische mannelijkheid hoogtij viert bij extreemrechts, zijn zowat de helft van de Vlaams Belang-kiezers uit 2019 vrouwen. Wie zijn de 'boze witte vrouwen' van Vlaams Belang?
Daan Delespaul en Marc Swyngedouw
maart 2023
opinie
We moeten Vlaams Belang blijven ontmaskeren
Terwijl de Vlaming enkel het maatpak van Tom Van Grieken ziet, wordt het Vlaams Parlement bevolkt door Poetinfans, antiholebiroepers en haatzaaiers.
Maxim Veys
februari 2023
Voor Vooruit valt er weinig te rapen bij Vlaams Belang
Analyse van stemgedrag toont aan dat potentiële kiezers van Vooruit en Vlaams Belang zeer weinig met elkaar gemeen hebben.
Laura Jacobs
februari 2023
column
Mijn zomer in de Denderstreek
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik trok naar achtergestelde wijken in Ninove en trof er een waar slagveld aan. Vlaams Belang zet er een fuik uit voor de inwoners en organiseert, via politiek dienstbetoon, een staat naast ‘de staat’.
Dominique Willaert
september 2022
column
Radicaal-rechts: niet anti-elitair, wel xenofoob
(column, niet verschenen in het magazine)
Het succes van radicaal-rechtse partijen heeft weinig te maken met een backlash tegen de technocratisering van de politiek, maar eerder met de heropleving van een conservatief nationalisme.
Annelien De Dijn
april 2022
Houdt de Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang stand in 2024?
Wat de politieke communicatie van N-VA op Twitter ons leert.
Laura Jacobs
maart 2022
column
Koffie met Kenny: tussen middelvinger en uitgestoken hand
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze taal lijkt niet genoeg nuances te bezitten om dit soort gesprek te beschrijven. Dat je iemand wil horen zonder deze per se te begrijpen. Of begrijpen zonder begrip te moeten hebben.
Martha Balthazar
juni 2021
Eigen werknemer niet eerst
Vlaams Belang is sociaaleconomisch helemaal niet links, maar zit eerder op dezelfde golflengte als N-VA en heel wat liberalen.
Bruno Verlaeckt en Vincent Scheltiens
april 2021
Een tandem Vlaams Belang-N-VA in 2024?
In Vlaanderen ontstaat een tandem tussen Vlaams Belang en N-VA, die het pad kan effenen voor een extreemrechts machtsblok in 2024.
Loonis Logghe
februari 2020
Vlaanderen Trumpland
Terwijl N-VA zich verheugt op een gezamenlijk meerderheidsdiscours met Vlaams Belang, zijn progressieve partijen nog steeds bezig de eigen uitslag te interpreteren.
Eric Corijn
juni 2019
Tegen het globale tribalisme
De winst van Vlaams Belang wijten aan proteststemmen is al te simpel. Veeleer werd resoluut gekozen voor een wereldbeeld met tribalistische trekken.
Arne De Winde
juni 2019
edito
Morgen wordt het beter
Alleen als links de ‘crisis van de toekomst’ weet te bezweren, heeft het opnieuw een kans.
Wim Vermeersch
juni 2019
opinie
Hoezo, Vlaams Belang is een linkse partij?
Als we het stemgedrag van de partij bekijken, geeft dat het beeld van een antisociale partij.
Ton Rennenberg
juni 2019
De verkiezingen van het onbehagen
Een ontrafeling van hoe Vlaams Belang in staat was heel wat machteloze frustratie van verwaarloosde en miskende burgers een stem te geven.
Koen Abts
juni 2019
Hoe Driest gaan Vlaamse media om met rechts-populisten?
In tegenstelling tot sociale media kunnen traditionele media het ‘extremisme-stigma’ opheffen dat vaak aan rechts-populistische groeperingen kleeft.
Léonie de Jonge
februari 2019
'VB light' aan de macht in Aalst
Marc Spruyt
december 2012
Populisme in Vlaanderen
Teun Pauwels
september 2011
edito
Abou Jahjah, Bart Debie en de scheiding der machten
Patrick Vander Weyden
februari 2008
Van kiesstrijd tot rechtsgeding: het VB en de media
Dirk Voorhoof
september 2007
De overheidsfinanciering van het Vlaams Blok/Belang
Karolien Weekers en Bart Maddens
mei 2006
Een moeizame zoektocht naar een evenwichtige berichtgeving
Ann Braeckman
december 2005
Eigen volk eerst in een Europa der volkeren
Koen Abts, Maarten Van Craen en Marc Swyngedouw
november 2005
Van Blok naar Belang: van rots in de branding naar zinkend schip?
Tom Verstraete
april 2005
Vrije meningsuiting, kwaliteit en de plicht tot kritiek
Jan Blommaert
januari 2005
Enkele 'linkse' standpunten over de vrije meningsuiting
Stefan Sottiaux
januari 2005
Een commentaar vanuit het internationaal recht van de mensenrechten
Eva Brems
januari 2005
De 'kwalitatieve dimensie' van de vrijheid van meningsuiting
Bob Van den Broeck
januari 2005
De crisis van de vrije meningsuiting
Paul Cliteur
januari 2005
Alsof de Verlichting er nooit is geweest
Marc Hooghe
januari 2005
De (non-)transformatie van Vlaams Blok naar Vlaams Belang
Cas Mudde
december 2004
De crisis van de vrije meningsuiting
Jan Blommaert
december 2004